Sökformulär

Riksgäldsbesök, branschfrågor och information om Hemnet-affären på Mäklarsamfundets branschråd

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-10-01

Den 29 september samlades kretsordföranden, företagsledare och andra branschföreträdare till höstens branschråd på Mäklarsamfundet. Branschrådet är en viktig mötesplats med högt i tak där branschens företrädare kan lufta alla tänkbara frågor, möjligheter och utmaningar som finns här och nu. Riksgäldsbesök och information om Hemnet-affären var två av många programpunkter.

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad inledde dagen med en dragning om det ekonomiska läget ur ett skuldsättnings- och finansiellt stabilitetsperspektiv. Han föreslog också att fastighetsmäklare i framtiden bör redovisa en bostadsrättsförenings skuld och hur stor andel av den skulden ett bostadsrättsköp innebär redan i bostadsannonserna. Förslaget ledde till diskussion, och mäklarna var långt ifrån eniga med Hans Lindblad om förslagets förträfflighet.

Läs Riksgäldens pressmeddelande och se hela Hans Lindblads presentation här:
https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/Pressrum/Nyheter-och-pressmedd...

Mäklarsamfundets styrelseordförande Anders Edmark informerade efter det om läget i Hemnet-affären, och öppnade upp för diskussion om begreppet Accepterat pris.

Det finns många olika åsikter i branschen om begreppet, mest på grund av var man är verksam rent geografiskt. Att Sveriges bostadsmarknad inte är homogen blir väldigt tydligt – det som fungerar i exempelvis Göteborg har kanske spelat ut sin roll i Stockholm? Diskussionen fortsätter om hur fastighetsmäklarna ska kunna navigera så informativt som möjligt gentemot konsumenterna i en allt mer stressad bostadsmarknad med på tok för lågt utbud kontra efterfrågan på många platser. Vi kommer alltså att ha anledningen att återkomma i frågan om Accepterat pris.

Bilder från höstens branschråd

Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör. 

Anders Edmark, styrelseordförande i Mäklarsamfundet.Lennart Hagberg, vd för HusmanHagberg.Josefine Uppling, analys- och kommunikationchef på Mäklarsamfundet.

Ulf Swärdh ordförande i Småland/Blekingekretsen.