Sökformulär

Reporäntan lämnas kvar på -0,50 procent

3 juli 2018

Riksbanken meddelade under tisdagen den 3 juli 2018 att de lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Prognosen för reporäntan kvarstår och indikerar som tidigare att långsamma höjningar av reporäntan inleds mot slutet av året.

”Konjunkturen är stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Liksom tidigare är dock inflationstrycket måttligt. För att inflationen ska förbli nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Direktionen har därför beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar som tidigare att långsamma höjningar av reporäntan inleds mot slutet av året”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken skriver även att det behövs åtgärder för att minska hushållens skuldsättning:
"Det låga ränteläget bidrar till att öka riskerna kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. Samtidigt kvarstår de grundläggande orsakerna till att skuldsättning blivit så hög. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behövs därför åtgärder inom bostadspolitiken och skattepolitiken och, vid behov, inom makrotillsynen."

Läs hela pressmeddelandet från Riksbanken här.