Sökformulär

Reporäntan kvar på -0,50 procent

2016-12-21

Riksbanken meddelande idag på morgonen att de lämnar reporäntan kvar på -0,50 procent.

"En allt starkare konjunktur skapar förutsättningar för att inflationen ska fortsätta stiga. Men det finns risker som kan äventyra inflationsuppgången. Penningpolitiken behöver därför även fortsättningsvis vara mycket expansiv. Riksbankens direktion har beslutat att fortsätta köpa statsobligationer under första halvåret 2017, både nominella och reala, motsvarande 15 respektive 15 miljarder kronor. Reporäntan behålls på −0,50 procent och det är fortsatt mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas.”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Det låga ränteläget medför risk för ökad skuldsättning hos hushållen, skriver Riksbanken. För att svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar menar Riksbanken att det behövs riktade åtgärder inom bland annat bostadspolitiken.

Läs Riksbankens pressmeddelande här.