Sökformulär

Remissvar, lagförslag och utredningar

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-04-01

Remisser

Besvarad remiss den 16 februari 2015: Betänkande från Finansdepartementet; SOU 2014;68 angående ”Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag”. Remissyttrandet har inskränkts till de delar som har fastighetsrättslig anknytning. Förslagen har tillstyrks i dessa delar.

Klicka här för att läsa remissyttrandet.

Ska besvaras senast den 17 april: Finansinspektionen, FI Dnr 14-16628, Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån.

Här hittar du alla våra remisser.

Utredningar, lagförslag m.m.

Boverket: Nytt uppdrag att följa upp lagen om uthyrning av egen bostad

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att följa upp lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Uppdraget ska genomföras i samråd med relevanta aktörer.

– Den regeländring som den förra regeringen genomförde hade som syfte att öka rörligheten på bostadsmarknaden, vilket är väldigt viktigt. Nu har det gått två år sedan lagen trädde i kraft och det är angeläget med en uppföljning för att säkerställa att det befintliga beståndet nyttjas på bästa sätt och att andrahandsmarknaden fungerar ändamålsenligt, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.
 Hör gärna av till oss på Mäklarsamfundet om du har frågor och funderingar, service@maklarsamfundet.se.