Sökformulär

Rekordlågt antal klagomål från bostadskonsumenter till KO

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-02-11

Antalet befogade klagomål på mäklartjänsten är nere på 1,5 procent, vilket är den lägsta noteringen sedan Mäklarsamfundets startade sina mätningar 2008. KO Titti Öhrn rapporterar att dessa klagomål ofta handlar om otydlighet i köpekontrakt, överlåtelseavtal eller i förmedlingsuppdraget.

Samtalen till Mäklarsamfundets kundombudsman är många. Det krävs ofta tålamod från konsumenternas sida för väntetiden kan bli lång. Väl framme är det sällan någon som klagar. Förhoppningsvis har väntan renderat i klarhet, och efter samtalet har man svar på sina frågor och har fått möjlighet att ventilera sina synpunkter. Få, endast 1,5 procent av samtalen rör riktiga klagomål som får anses vara befogade.

Det rör sig då om klagomål kring lockpriser, otydliga villkor i köpekontrakt, överlåtelseavtal eller i förmedlingsuppdraget. Denna grupp - tillsynes befogade samtal har dock halverats jämfört med när vi startade våra mätningar, vilket i sig är mer än glädjande.

Återkommande problematik om badrum
En däremot ofta återkommande problematik för bostadskonsumenter är att ställa rätt förväntningar på de badrum man köpt eller sålt. Spontant utan att kunna leverera några siffror så skulle jag vilja säga att alltför många upplever att mäklaren inte varit tydlig nog och som expert påtalat hur viktigt det är att sätta sig in i vad man faktiskt köper. Detta är något som man som fastighetsmäklare ska ta till sig och skapa rutiner för. Den kunskapen finns hos var verksam mäklare så låt köpare och säljare tillgodogöra sig den informationen och skapa det bästa av förutsättningar för båda parter att ställa rimliga förväntningar och sannolika kalkyler för sina våtrum.

Vem sköter kommunikationen?
Jag vill också gärna än en gång påtala en tendens jag hör av bostadskonsumenter som kontaktar Mäklarsamfundets kundombudsman. Förvånansvärt många beklagar sig och ifrågasätter att man får göra så mycket själv som köpare och säljare trots att man köpt en fullödig fastighetsmäklartjänst. Främst gäller det kontakten mellan parterna under tiden från kontrakt till tillträde. Mäklaren dirigerar köpare och säljare genom korta sms. Det kan röra sig om ändrat tillträdedatum eller inte helt ovanliga diskussioner om byggnadstillbehör och fastighetstillbehör. Budskapet från dessa konsumenter är tydligt. ”Detta måste väl ändå vara mäklarens uppgift”, säger man. Jag upplever att konsumenten verkligen uppskattar att kommunicera och diskutera sin affär med den som är oberoende och som genom sitt uppdrag att tillvarata båda parters intresse kan bidra med erfarenhet och expertis till smidiga och praktiska lösningar. Kanske är det så att det personliga mötet genom ett telefonsamtal eller diskussion i ett faktiskt möte över en kopp kaffe inte kan ersättas helt av snabb och användbar digital kommunikation. Något att reflektera över! Adekvat fråga – kan jag, vill jag som mäklare tillgodose detta.

Detta Nyhetsbrevs konsumentfråga:

Vad räknas som fasta inventarier?

Jag och min familj har efter lång tids letande äntligen hittat vårt drömboende. Ett vackert äldre hus med ett för oss ett perfekt läge. Huset är mycket välutrustat och i bra skick i förhållande till sin ålder. En fråga som nu dyker upp när jag noggrant läser objektsbeskrivning är vad jag kan förvänta mig att säljaren lämnar av sånt som upplevs som fasta inventarier.

Christopher


I Jordabalken regleras vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Fastighetstillbehör är föremål som av fastighetsägaren har tillförts fastigheten för stadigvarande bruk.

Byggnadstillbehör är också sådant som fastighetsägaren har tillfört och som är ägnade för stadigvarande bruk. Man brukar säga att föremålet normalt sett ska vara till samma nytta oavsett vem som äger eller bor på fastigheten.

Allt som inte passar in på dessa kriterier är då att betrakta som lös egendom. Om en säljare skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör så är detta fullt möjligt om ni överenskommer om det i kontraktet. På www.maklarsamfundet.se finns det faktablad som behandlar just detta. Gå in under fliken För konsument.

I den bästa av världar framgår det av objektsbeskrivningen om säljaren önskar undanta något utav det som får anses vara tillbehör. Fråga fastighetsmäklaren. Om något verkar oklart, lämna det inte åt slumpen utan ta diskussionen med säljaren. 


Titti Öhrn

Kundombudsman