Sökformulär

Rekordhöga skogspriser i södra Sverige

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2 februari 2017

Priserna på skogsmark har stigit till de högsta nivåerna någonsin i södra Sverige medan priset sjunkit i mellersta och norra Sverige, visar ny statistik från LRF Konsult. Skillnaden mellan skogspriserna i norr och söder har aldrig varit så stor som nu.

– I södra Sverige har prisbilden för skogsmark på ett år ökat med 5,6 procent och genomsnittspriset är nu 600 kr/m³sk (skogskubikmeter) enligt LRF Konsults statistik. Det är det högsta genomsnittspris vi någonsin uppmätt sedan vi startade våra mätningar 1995, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg med 0,1 procent under 2016 till 391 kr/m³sk. I södra Sverige steg priserna med 5,6 procent under 2016 och ligger nu på 600 kr/m³sk. I mellersta Sverige har priset på skogsmark sjunkit med -3,8 procent till 393 kr/m³sk och i norra Sverige är priset på skogsmark 243 kr/m³sk, vilket är en nedgång med -2,7 procent för helåret 2016. På tio år har skogspriserna i hela Sverige stigit i genomsnitt med 24 procent och störst har ökningen varit i södra Sverige med 41 procent.

Den heta marknaden i södra Sverige kan förklaras av bland annat att byggnation av trähus har ökat på ett flertal viktiga marknader, ränteläget har varit lågt en längre tid och skogsägare ser optimistiskt på framtiden, enligt LRF Konsult.

– Det låga utbudet av skogsfastigheter till salu i en marknad med stor efterfrågan som i södra Sverige, skapar ett köptryck som driver upp priserna. Av Skogsbarometern 2016 framgår att 65 procent av skogsägarna i Götaland anser att skog är en lönsam investering och flertalet skulle investera i ytterligare skog om möjlighet gavs. Denna optimism i kombination med en hög befolkningstäthet och det faktum att mark är en begränsad tillgång, är stora anledningar till att prisbilden är hög i södra Sverige, säger Markus Helin.

I mellersta Sverige skiljer sig de olika delmarknaderna avsevärt från varandra. I tätortsnära områden, främst kring Mälardalen, kan ibland exploateringsvärden utgöra en betydlig del av en skogsfastighets värde vilket kan skapa lokala fluktuationer i prisbilden, skriver LRF Konsult i ett pressmeddelande.

Även i norra Sverige förekommer stora regionala skillnader som bl.a. beror av bonitet (tillväxttakt) och avstånd till industrier, förklarar Markus Helin.

– Trots nedgången upplever vi marknaden som stabil, inte minst hela Norrlands kustland där priser över 350 kr/m³sk är inte ovanligt, säger Markus. Den som är beredd att investera 3 Mkr får nu i genomsnitt hela 139 hektar skogsmark med ett virkesförråd om 12 400 m³sk i norr och endast 33 hektar med ett virkesförråd om 5000 m³sk i söder. Även om varje kubikmeter är värd mer i söder är det en anmärkningsvärt stor skillnad, säger Markus Helin.

Prisbilden i norra och delar av mellersta Sverige är mycket attraktiv och LRF Konsult utfärdar nu köpläge.

Läs LRF pressmeddelande om skogspriser här.

Caroline Berg
Redaktör