Sökformulär

Regeringens vårbudget: Så påverkas bostadsmarknaden


2015-04-16

Under gårdagen presenterade regeringen sin vårbudgetproposition. Vi på Mäklarsamfundet tycker att det är bra att bostadspolitiken är i fokus, och att stimulansen av nybyggnation verkar prioriterad. Däremot går det att fundera på om de föreslagna lösningarna och omprioriteringarna verkligen kommer att tjäna sitt syfte.

I sin regeringsförklaring fastslog statsminister Stefan Löfven att målet är att få fram 250 000 nya bostäder till år 2020, detta för att lösa den stora bostadsbrist som råder där folk vill bo. Med de föreslagna subventionerna/den föreslagna skatteväxlingen som presenterades i årets vårbudget riskerar det målet att bli en utopi.

I vårbudgeten slås fast att ROT-avdraget sänks från 50 procent till 30 procent, medan statliga subventioner på byggande av hyresrätter kommer att utgå på 3,2 miljarder kronor vid årsskiftet. 3,2 miljarder räcker till ca 15 000 lägenheter per år fram till 2020. Utöver detta finns ytterligare avsatta medel till stöd till kommunerna för ökat bostadsbyggande, effektiviserad handläggning, energieffektivisering av miljonprogrammet, stadsmiljöavtal samt stöd till byggande av äldrebostäder.

En hastig överslagsräkning visar på att 15 000 lägenheter per år fram till år 2020 (om man räknar med 2015) skulle ge 75 000 bostäder fram till år 2020. Då fattas det fortfarande 175 000 bostäder för att nå det utsatta målet på 250 000 nya bostäder till år 2020.

Investeringsstöd av det här slaget är omdiskuterat, kritikerna menar att det riskerar att snedvrida marknaden och att det saknas långsiktighet. Enligt Sveriges Byggindustrier har ROT-avdraget i sin nuvarande form skapat 20 000 vita jobb som nu riskerar att återgå till den svarta marknaden.

I budgeten satsas det också på järnvägsunderhåll, men med så (relativt sett) små summor att det knappast kommer att räcka för att komma till rätta med de stora bekymmer Sverige har med sin infrastruktur.

Vidare satsas det på fler utbildningsplatser. Det är bra ur många perspektiv, unga som är arbetslösa kan vidareutbilda sig och komma ut på arbetsmarknaden, och den allmänna kompetensnivån höjs. Dock sätter en sådan reform ännu högre tryck på bostadsmarknaden. I vilka små, billiga studentbostäder ska de nya studenterna bo?

Summa summarum – goda intentioner, lovande att bostadspolitiken är i fokus, men de föreslagna åtgärderna och omprioriteringarna riskerar snarare att långsiktigt stjälpa istället för att hjälpa bostadsmarknaden.

Fler perspektiv på budgeten:

Fokus på byggande men få nyheter i vårbudgeten
Fastighetsnytt, 2015-04-15

Sveriges Byggindustrier kommenterar vårbudgeten: Goda intentioner leder fel
Sveriges Byggindustrier, 2015-04-15

Josefine Uppling
Analys och kommunikationschef
Mäklarsamfundet