Sökformulär

Rapportera misstänkta transaktioner

1 februari 2017

Tisdagen den 31 januari skickade Finansinspektionen ut brev, broschyrer och en film till samtliga företag under tillsyn om kravet på att rapportera in misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet med utskicket är både att öka förståelsen för regelverket och att ge konkret vägledning i hur man som företag under tillsyn följer de krav som finns.

Läs mer på FMI:s hemsida.