Sökformulär

Räntan kvar på rekordlåga –0,35 procent

2015-09-03

Räntan förblir oförändrad på –0,35 procent, det meddelade Riksbankschef Stefan Ingves idag på morgonen. Redan i den senaste Mäklarinsikten från Mäklarsamfundet, som publicerades den 8 juli, bedömde mäklarna att ränteläget påverkade marknaden mer än det låga utbudet. Det finns alltså all anledning att tro att den bedömningen ligger fast en bra bit in på hösten, eftersom undersökningen dessutom gjordes innan förra sänkningen.

”Penningpolitiken behöver nu vara mycket expansiv så att inflationen stiger mot målet och riskerna förknippade med en alltför låg inflation minskar. Men de låga räntorna bidrar samtidigt till att trenderna med stigande bostadspriser och skuldsättning hos de svenska hushållen fortsätter. Skulderna utgör redan i dagsläget en påtaglig risk för svensk ekonomi. Därför är det angeläget att riksdag, regering och andra myndigheter genomför åtgärder som minskar den risken. Om inga åtgärder vidtas kommer detta i kombination med det låga ränteläget att öka riskerna ytterligare. Det kan i förlängningen bli mycket kostsamt för samhällsekonomin” skriver Riksbanken i sitt pressmeddelande.

– Den rådande penningpolitiken måste snarast kompletteras med ansvarsfull bostadspolitik. Vi bedömer att det krävs blocköverskridande samtal, det är många sakpolitiska områden som skär igenom bostadsmarknaden och alla hänger ihop, säger Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

Läs Riksbankens pressmeddelande här.

Läs pressmeddelandet till senaste Mäklarinsikten från Mäklarsamfundet här.