Sökformulär

Radon och Fel i fastighet

Två kurser på en dag! Välkommen att anmäla dig till kurserna Radon och Fel i fastighet.

Radon 09.00-12.00
Föredragare: Jonas Krylborn, Hemkomfort AB

Vad är radon - historik och gränsvärden.
Risker med radon.
Hur mäter man, långa och korta mätningar, bråttomsituationer: hur hanterar jag det.
Åtgärder, olika typer av åtgärder beroende på var radonet kommer ifrån. Kostnader. Fördelar/nackdelar med olika åtgärder. Tidsåtgång.
Vad säger jag till säljare/köpare för att skapa lugn.
Case från verkligheten

Fel i fastighet som upptäcks efter köp och tillträde 13.00-16.30
Föredragare: Peter Hägglund Eminenta

Kända fel är fel som kan upptäckas eller förväntas vid köp av en fastighet. Men vad gäller för fel som upptäcks efter köpet? Vilka är de vanligaste felen som upptäcks efter köpet och vilka möjligheter har köpare och säljare att få ersättning för skador? Peter Hägglund har dels erfarenhet från överlåtelsebesiktningar som görs innan köp men även som skadeutredare och tekniskt sakkunnig i domstolar. Vi följer ett antal fall där domstolar fått avgöra om felen var dolda eller ej, samt hur processen inkl den byggnadstekniska utredningen och bevisningen kan gå till. Vi tar även upp besiktningsmannens roll och vilket ansvar en besiktningsman har för bl.a. besiktningsmannamissar.

Plats: Mäklarsamfundet i Solna

Pris heldag:
Medlemmar: 3 200 kr + moms
Övriga: 4 200 kr + moms
I priset ingår lunch

Pris halvdag:
Medlemmar: 1 900 kr + moms
Övriga: 2 300 kr + moms

För anmälan, klicka här.

Datum: 
fredag, mars 10, 2017 - 09:00 till 16:30