Sökformulär

Priserna på småhus fortsätter att stiga

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


7 december 2017

Under perioden september-november har priserna på småhus stigit med en procent, jämfört med föregående tremånadersperiod, visar färska siffror från SCB:s Småhusbarometer. På ett år har priserna stigit med 9 procent sett till riket som helhet.

Priserna på småhus har stigit i 12 av Sveriges 21 län. Den högsta prisökningen på länsnivå redovisas i Värmlands och Västmanlands län med 6 procent. På Gotland sjönk priserna mest, med 12 procent, följt av Dalarna och Gävleborgs län med 2 procent.

Anders Larsson, fastighetsmäklare på Visbymäklarna, menar att Gotland är ett litet län och att statistiken, denna gång, grundar sig på 82 försäljningar vilket är väldigt långt från ett statistiskt säkerställt material.

"Sanningen är att vi på Gotland har stora prisskillnader mellan olika delar/orter vilket gör att statistiken får väldigt stora svängningar, kurvan ser ut ungefär som höjdkurvan på en längdskidåkningsbana, ibland är det branta backar, ibland långa utförslöpor", säger Anders Larsson.

Diagram från Svensk Mäklarstatistik.

Anders Larsson fortsätter:
"Vår uppfattning är att vi under hösten har haft en nedgång jämfört med våren då kurvan gick väldigt brant uppåt och att vi med höstens nedgång har normaliserat nivåerna något igen. Utslaget på 12 månader så har Gotland en prisuppgång på 5 % vilket är jämförbart med Mälardalsregionen i stort.

En förklaring vi ser till höstens nedgång är att intressenterna från Stockholmsområdet som letat hus i Visby innerstad har varit färre under hösten, troligen beroende på den oro som har speglat Stockholmsmarknaden och de skiftande signaler som både politiker och media har skickat ut under hösten.

Denna oro har naturligtvis även speglat sig på Gotlandsmarknaden och detta har troligen också bidragit till den till synes kraftiga utförslöpan."

Läs mer hos SCB.