Sökformulär

Priserna på skogsmark på väg upp


2015-02-05

Priserna på skogsmark steg under förra året med en procent och mest steg priserna i Norrlands kustområden. Trenden med nedåtgående priser är alltså bruten, enligt en rapport från LRF Konsult.

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige var 372 kr/m³sk (skogskubikmeter) under 2014. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med 2013 och prisutvecklingen under andra halvåret 2014 visar att trenden med prisnedgång generellt är bruten, menar Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Under 2012 och 2013 sjönk priserna på skogsmark och trots en svag ökning under förra året ligger fortfarande skogmarkspriserna i riket på en lägre nivå jämfört med toppnivån 2011.

Samtidigt visar LRF Konsults rapport att prisutvecklingen skiljer sig runt om i landet. I norra Sveriges kustområden har den tidigare kraftiga prisnedgången avstannat och är nu på uppgång, medan priserna i norra Norrlands inland fortsätter sjunka. För hela Norrland har priserna stigit med 2 % under 2014. I mellersta Sverige har priserna sjunkit med 2 % till 379 kr/m³sk och i södra Sverige steg priserna med 3 % till 538 kr/m³sk under 2014.

– Vi har ett historiskt lågt ränteläge i Sverige idag och Riksbankens räntebana vittnar om att tron är att ränteläget under hela 2015 kommer vara fortsatt lågt. Förutom att det ger låg ränta på banklån är också avkastningen på räntebärande placeringar av olika slag låg. Skog växer dock i samma takt, oavsett ränteläge. Detta gör att investering i skog idag är ett bra alternativ till placeringar med låg risk. Generellt ger tillväxten i skogen idag en bättre avkastning än andra jämförbara alternativ, säger Markus Helin i ett pressmeddelande.

Markus Helin spår en fortsatt stabil marknad under 2015 med svagt stigande priser. Denna prognos grundar sig i den låga räntan och att skogsägarna själva tror på stigande priser.

Här hittar du pressmeddelandet från LRF Konsult.