Sökformulär

Personligt ansvar för upprätthållande av rutiner och riskbedömning avseende penningtvätt

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-08-20

Under våren och försommaren informerades det flitigt om de skyldigheter fastighetsmäklare har enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Det har även informerats om att lagändringar skulle komma att träda ikraft den 1 augusti i år.

Om du inte redan gjort det, uppmanas du att uppdatera dina rutiner och ett tips är då att ta hjälp av den mall för rutiner och riskbedömning som Mäklarsamfundet tagit fram http://www.maklarsamfundet.se/penningtvatt-rutiner

Mäklarsamfundet Juridik