Sökformulär

Fastighetsmäklarbranschen - Fakta & nyckeltal 2016

I rapporten Fakta & Nyckeltal samlar Mäklarsamfundet aktuella siffror kopplade till fastighetsmäklarbranschen. Rapporten ska bidra till att öka kunskapen och förståelsen för fastighetsmäklare och branschen samt möta det intresse som finns.

Sammanfattning

I slutet av 2015 fanns det 6 834 registrerade fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, vilket är den högsta noteringen någonsin. Det är en ökning med 42 personer eller 0,6 procent jämfört med 2014. Av dessa var 54 procent män och 46 procent kvinnor. 70 procent av alla fastighetsmäklare är under 50 år och flest mäklare är mellan 30 och 39 år gamla. Omkring 80 procent av Sveriges fastighetsmäklare är medlemmar i Mäklarsamfundet.

Fastighetsmäklarinspektionen är tillsynsmyndighet och för att få vara verksam som fastighetsmäklare krävs att mäklaren är registrerad hos FMI. Under det senaste året har FMI fått utökade statliga anslag och FMI:s roll har därmed stärkts.

Under åren 2010-2015 har antalet antagna studenter till de olika fastighetsmäklarprogrammen runt om i landet varierat mellan 530 och 630 stycken. Inför höstterminen 2015 antogs det 604 studenter, vilket är enökning med 12 procent sedan höstterminen 2014. Av dessa var 334 kvinnor och 270 män.

Vid utgången av 2015 fanns det 4,64 miljoner bostäder i Sverige. Beståndet fördelas på cirka 2,4 miljoner bostäder i flerbostadshus, cirka 2 miljoner i småhus och cirka 200 000 i s. k. specialbostäder. Den privatägda marknaden uppgick till 63 procent av det totala beståndet, eller 2,9 miljoner bostäder. Under 2015 gjordes cirka 171 000 ägarbyten till ett värde av cirka 381 miljarder kronor. I 91 procent av fallen anlitas en mäklare visar statistik från Värderingsdata.

58 procent av mäklarna har enbart provisionslön och de flesta tjänar 300 000-500 000 kronor om året.

De allra flesta köpare och säljare som anlitat eller varit i kontakt med en fastighetsmäklare är nöjda. Antalet anmälningar utgör endast två promille av antalet förmedlingar. 65 fastighetsmäklare meddelades en varning under 2015, det är en ökning med 3 personer jämfört med 2014. Detta trots att antalet anmälningar ökade. Under 2015 var antalet anmälningar 378 stycken, vilket är det högsta antalet anmälningar under de senaste femton åren. Detta kan jämföras med 2014 då det inkom 303 anmälningar.

Läs pressmeddelandet om rapporten här. 

Läs hela rapporten här.

Sidan uppdaterad: 2016-06-03