Sökformulär

Fastighetsmäklarna spår stabilisering

26 april 2018

Majoriteten av landets fastighetsmäklare tror på oförändrade priser under årets andra kvartal. Andelen mäklare som tror på sjunkande priser minskar väsentligt. 46 procent av mäklarna tror dessutom att de kommer att förmedla fler bostäder under detta kvartal jämfört med första kvartalet 2018. Det visar Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare.

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. För det andra kvartalet 2018 har 880 fastighetsmäklare över hela landet svarat på frågor om bland annat prisutveckling, utbud och efterfrågan samt om bostadskonsumenternas beteende just nu. Undersökningsresultatet ger stöd åt den senaste tidens rapporter om stabilisering på bostadsmarknaden. 70 procent av de fastighetsmäklare som förmedlar småhus tror på oförändrade priser under årets andra kvartal. Det är dessutom 13 procentenheter färre än förra kvartalet som tror på sjunkande priser på småhusmarknaden. För fastighetsmäklare verksamma på bostadsrättsmarknaden är andelen som tror på oförändrade priser 66 procent, vilket är 14 procentenheter fler än förra kvartalet. Andelen som tror på sjunkande priser är endast 15 procent, hela 21 procentenheter färre än förra kvartalet.

– Allt färre fastighetsmäklare tror på sjunkande priser. De flesta ser ett stabilt andra kvartal framför sig. Vi ser till och med tecken på en försiktig optimism och tro på ökad aktivitet, där över 40 procent tror att de kommer att förmedla fler bostäder jämfört med förra kvartalet, säger Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. 

Resultatet i korthet

• 70 procent av mäklarna tror på oförändrade priser på småhusmarknaden och 11 procent tror att priserna kommer att sjunka. 53 procent tror att utbudet kommer att öka under det andra kvartalet.

• På bostadsrättsmarknaden tror majoriteten (66 procent) också på oförändrade priser. 15 procent tror på sjunkande priser, en minskning med 21 procentenheter jämfört med förra kvartalet.

• 81 procent av fastighetsmäklarna uppger att det just nu tar i genomsnitt 2-5 veckor från första visningen att sälja en bostadsrätt på deras lokala marknad.

• 43 procent av fastighetsmäklarna uppger att den grupp som är mest aktiv på deras lokala marknad just nu är barnfamiljer. 21 procent uppger att unga vuxna är den mest aktiva gruppen.

Riksrapport 2018:2 (pdf)

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef Mäklarsamfundet, 073-380 72 12.
Caroline Berg, presskontakt, 072-373 66 58.

Undersökningen skickades ut den 19 mars till Mäklarsamfundets medlemmar, samtliga verksamma fastighetsmäklare, och pågick till och med den 10 april 2018. Den har besvarats av 880 fastighetsmäklare över hela landet.