Sökformulär

Oförändrad reporänta

4 juli 2017

Riksbanken meddelade under tisdagen den 4 juli 2017 att de lämnar reporäntan kvar på -0.50 procent. Räntan väntas höjas i mitten av 2018. 

"Konjunkturen är stark och inflationen närmar sig 2 procent. Riksbankens penningpolitik har bidragit till detta. Men det har tagit tid att få upp inflationen och för att den ska stabiliseras runt 2 procent krävs en fortsatt expansiv penningpolitik. Riksbankens direktion har beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan börja höjas, vilket är samma bedömning som i april. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017 enligt beslutet i april", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet från Riksbanken här.