Sökformulär

Nytt om strategiarbetet

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-04-01

I det strategiarbete som pågår inom Mäklarsamfundet har man tagit ett stort steg mot att skapa en ny plattform för hur Mäklarsamfundets erbjudande ska vara uppbyggt i framtiden. De arbetsgrupper som är tillsatta för att föra strategiarbetet framåt, har i stora drag enats kring hur erbjudandet ska utformas för att möta framtiden på bästa sätt.

Utgångspunkten är att alla medlemmar ska ha samma valfrihet. Såväl det lilla som det stora mäklarföretaget ska se ett värde i medlemskapet och möjlighet ska finnas att anpassa medlemskapet efter de behov och önskemål som finns.

Under våren kommer samtal att föras med både befintliga och potentiella medlemmar för att diskutera och förankra den väg som arbetsgrupperna har stakat ut. Samtalen kommer dels att föras under vårens kretsmöten i samtliga kretsar, samt med de företag som idag står utanför kretsarna. Parallellt med dessa samtal kommer arbetet att fortskrida med att se över stadgarna så att de kan anpassas efter den nya plattformen.

Hör gärna av er till mig, eller någon annan av styrelseledamöterna om ni har tankar eller frågor kring strategiarbetet i allmänhet eller kring någon specifik fråga i synnerhet.

Anders Edmark
Mäklarsamfundet ordförande
anders.edmark@maklarhuset-ornskoldsvik.se