Sökformulär

Nyckelord till bättre affärer

<< Tillbaka till Konsument


2015-03-05

Fastighetsmäklaråret 2015 har börjat med en fullkomligt glödhet marknad på vissa håll och en något mer balanserad på andra. Bostadskonsumenterna rapporterar om skenande priser och extremt lågt utbud. Många känner sig frustrerade och stressade då livet vi lever inte tar hänsyn till bolånetak och amorteringskrav. Det är i det allra flesta fall vår livssituation som styr våra bostadsval och inte bostadsmarknaden i sig. Min bestämda uppfattning är att det är ytterst få svenskar som spekulerar i sitt boende. En marknad som denna ställer högre krav på mäklarna både vad gäller omsorg och tid att ge konsumenterna det de behöver för att ta rätta och riktiga beslut utifrån den egna situationen. Det osunda tempot på marknaden skapar fler frågor om budgivning det kan jag klart utläsa av månadsstatistiken.

Jag upplever dock att Sveriges fastighetsmäklare i de flesta fall verkar för ökad transparens och ett arbetssätt som stärker och hjälper köpare och säljare i budgivningsprocessen. Transparens är fastighetsmäklarens bästa verktyg och hjälpmedel när det gäller att ge den information som budgivarna uppskattar och känner sig trygga med. Nyckelordet är kommunikation. Jag får ofta höra att man vill känna sig säker på vad som gäller och vad man kan förvänta sig. Beskeden behöver nödvändigtvis inte vara positiva. Man vill bara att de ska spegla verkligheten. Klara och tydliga besked ger tryggare budgivare.

En annan het frågeställning från konsumentledet är vilket ansvar en fastighetsmäklare egentligen har. Hela 23 procent av samtalen rör just mäklarens ansvar. I dessa frågor har tonfallet hos frågeställaren många variationer. Det mest vanliga är ett allmänt intresse och en vilja att sätta sig in i situationen man är i, eller har för avsikt att försätta sig i. Man vill veta vad man har rätt att förvänta sig av fastighetsmäklaren och i synnerhet vilket ansvar denne har. Här är nyckelordet information. Att informera köpare och säljare om vad de med rätta har att förvänta sig och vilken roll du har som förmedlare och oberoende mellanman är viktigt för att stärka ditt och branschens förtroende. Här har Fastighetsmäklarinspektionen gjort ett strålande jobb genom att aktivt arbeta med sin webbplats. Den är numera både tillgänglig och lättläst. Hänvisa gärna dina köpare och säljare dit.

Väl möttTitti Öhrn
Kundombudsman