Sökformulär

Ny rapport sågar regeringens byggmål

<< Tillbaka till Bransch


2015-02-19

Ola Månsson, VD för Sveriges Byggindustrier, tycker att det är hög tid att se över bostadsbyggandets villkor från grunden. Foto: David Magnusson

Regeringens mål med att bygga 250 000 bostäder till 2020 är i det närmaste omöjligt. Det visar en analys beställd av Sveriges Byggindustrier som publicerades i förra veckan.

Sveriges Byggindustrier gick den 10 februari ut med ett pressmeddelande där de konstaterar att det kommer bli omöjligt att nå regeringens mål om 250 000 nya bostäder till 2020. Analysen bakom denna slutsats presenteras i rapporten ”Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet”, som Sveriges Byggindustrier låtit analysföretaget Evidens göra.

Rapporten visar bland annat att bostadsbyggandet är beroende av finansiella faktorer, främst att hushållen kan bygga upp ett eget kapital som kan användas till bostadsinvesteringar. Bolånetak och förslag om amorteringskrav kan minska efterfrågan och här menar Sveriges Byggindustrier att regeringen riskerar att missa bostadsmålen.

– Rapporten visar att politikerna håller på att måla in sig i ett hörn. Om hushållens möjligheter att finansiera eget boende stryps och de som bygger hyresrätter saknar kapital, vem ska då finansiera de bostäder som behövs? säger Ola Månsson, VD för Sveriges Byggindustrier.

Vidare visar rapporten att regeringens vision om att öka byggandet av små och billiga hyresrätter och därmed lösa problemet för resurssvaga grupper blir svårt eftersom nyproducerade hyresrätter har blivit en dyrare bostadsform än ägt boende.

– Det är hög tid att se över bostadsbyggandets villkor från grunden. Om bostadsbyggandet ska upp på varaktigt hållbara nivåer krävs stabil finansiering, rimlig riskhantering och omtanke om de svagaste hushållen. Regeringen bör stoppa Finansinspektionens förslag kring obligatoriska amorteringar. Vi måste tillsammans se på lösningar för helheten så att bostadskrisen kan lösas på kort och lång sikt. Vi hoppas att regeringen bjuder in till samtal med oss bostadsproducenter, säger Ola Månsson.

Caroline Berg
Redaktör

Pressmeddelande och rapport från Sveriges Byggindustrier:
https://www.sverigesbyggindustrier.se/nyheter/omojligt-mal-for-bostadsby...