Sökformulär

Ny möjlighet att få en bedömning av en bostadsrättsförening


2015-02-05SBC har under senare år sett en stor efterfrågan bland bostadsrättsföreningar, mäklare, köpare och säljare samt andra intressenter att enkelt kunna analysera hur välskött en bostadsrättsförening är. SBC lanserar därför nu SBC Boendeindikator, en modell som ger såväl styrelse som andra intressegrupper en indikation på just hur välskött en förening är. Den ekonomiska statusen får man fortfarande läsa om i årsredovisningen. SBC Boendeindikator fokuserar på det långsiktiga och systematiska styrelsearbetet.

SBC Boendeindikator är en bedömning av en bostadsrättsförening utifrån tre huvudsakliga parametrar fastighet, förvaltning och boendemiljö. SBC analyserar föreningen noggrant på en mängd olika områden med utgångspunkt i de tre huvudparametrarna. Analysen ger styrelsen en plattform att arbeta vidare utifrån inklusive förbättringspotential. Om den analyserade bostadsrättsföreningen lever upp till de krav SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening får föreningen stämpeln ”SBC Godkänd”. Stämpeln är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta.

Mer info hittar ni på: http://www.sbc.se/Aktuellt/sbc_boendeindikator/

SBC
0771 -722 722