Sökformulär

Ny kartläggning från Mäklarsamfundet: Bostadsbristen är grundproblemet när priserna stiger

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-12-10

I en kartläggning som presenterades nyligen konstaterar Mäklarsamfundet svart på vitt att skillnaden mellan utgångspris och slutpris (priset i bostadsannonsen och det faktiska slutpriset) är som allra störst i de 63 procent av Sveriges 290 kommuner som enligt Boverket har bostadsbrist. Skillnaden är stor i storstadsregionerna – men också på mer otippade orter som Kinda och Åtvidaberg. Bostadsbrist är alltså inte ett storstadsfenomen.

”Vi vill bidra till att debatten handlar om bostadsbristen som är själva grundorsaken till att det på vissa orter runt om i landet blir stor skillnad mellan utgångspris och slutpris. Det är dock inte att ducka den så kallade ”lockprisdebatten”- tvärt om. Det är ett försök att gå till botten med vad som är ett försvarbart prisspann över tid, men också ett försök att problematisera en verklighet som inte är alldeles enkel”, säger Ingrid Eiken, VD på Mäklarsamfundet i en kommentar.

”Vidare vill vi understryka att fastighetsmäklarna har ett mycket viktigt uppdrag här i att informera konsumenterna om vad som gäller vid en bostadsaffär, och vad man kan förvänta sig. Mäklarbranschen får kritik för att priserna stiger på bostäder när fler deltar i budgivningen men det är att rikta kritiken åt fel håll. Mäklarna har inte ansvar för bostadsbeståndets storlek. Beslutsfattare återkommer ofta till behovet av åtgärder för att påverka bostadspriserna genom exempelvis låne- och avdragsbegränsningar. Givet osäkerheten om kommande förändringar ställs mäklarens förmåga att värdera och prissätta bostäder på prov. I detta ingår, tycker jag, att även en värdering bör innehålla ett visst mått av försiktighet och ge trovärdighet hos både säljare och köpare”, fortsätter Ingrid Eiken.

Inte acceptabelt med systematisk felaktig prissättning
Mäklarsamfundet konstaterar vidare att det givet bostadsbristens omfattning inte är förvånande att det blir budgivning och högre slutpriser än vad som står i bostadsannonserna i de kommuner där efterfrågan är högre än utbudet. Men – och det är ett viktigt men – det gör inte att det är acceptabelt med en återkommande direkt felaktig prissättning. Det skapar oro i konsumentledet, och det kan på sikt påverka förtroendet för hela branschen.

Efter att ha gjort kartläggningen bedömer Mäklarsamfundet därför att prisavvikelser som understiger 10 procent under perioden januari till och med november 2015 bedöms ligga inom ramen för vad som är acceptabelt givet läget på bostadsmarknaden.

Dock är det viktigt att skilja på systematiskt felaktiga priser och enstaka objekt. På vissa orter saknas det referensobjekt och då kan prissättningen vara extra svår. Samma sak gäller för väldigt ovanliga objekt, eller objekt där två potentiella köpare med stor budget verkligen har bestämt sig.

Har ”accepterat pris” spelat ut sin roll?
Allt fler mäklarföretag har under året valt att lämna branschöverenskommelsen ”accepterat pris”, och det är lättare att förstå i ljuset av Mäklarsamfundets kartläggning. Begreppet har spelat ut sin roll när över 60 procent av Sveriges kommuner har så dåligt fungerande bostadsmarknader att det nästan alltid blir budgivning.

Mäklarsamfundets hållning rörande prissättning i sak har dock inte ändrats. Följande gäller:Du är välkommen att lägga upp bilden med ”Fakta om prissättning” på din webb, eller i bildlistan i dina bostadsannonser på nätet, om du är medlem i Mäklarsamfundet.
Ladda hem den här som pdf.
Ladda hem den här som en bild (png).

Kort om kartläggningen
  • Det är tydligt att kommuner med bostadsbrist också är de kommuner där det blir budgivning och där slutpriserna hamnar över utgångspriset. Det handlar inte bara om Stockholm, Göteborg och Malmö, tvärt om – bostadsbrist finns i hela landet. Man kan samtidigt notera att det finns många kommuner där det saknas statistiskt underlag för att göra en kartläggning (färre än 25 överlåtelser per år).
  • Slutpriset på villamarknaden översteg det begärda priset med mer än 10 procent i 19 procent av Sveriges kommuner under det senaste året. De största avvikelserna på villamarknaden finner vi i Kinda (21 procent), Linköping (18 procent) och Luleå (17 procent). I Munkfors och Filipstad låg slutpriserna däremot nästan 10 procent under utgångspriset.
  • Motsvarande statistik för bostadsrätter visar att i 36 procent av Sveriges kommuner har slutpriserna överstigit det begärda priset med mer än 10 procent. De största avvikelserna på bostadsrättsmarknaden finner vi i Åtvidaberg (34 procent), Hammarö (31 procent) och i Oxelösund (29 procent). I Säffle och Haparanda låg slutpriserna däremot 6 procent under vad som begärdes i annonsen.

Du hittar hela kartläggningen här. 

Kartläggningen plockades upp av TT, och fick stort genomslag i media, ett urval av artiklarna nedan:

Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article21875974.ab

Dagens Industri:
http://www.di.se/artiklar/2015/12/3/mest-borally-i-ostergotland/

P4 Radio Västmanland:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6317149

Nya Lidköpings-tidningen
http://nlt.se/nyheter/ttinrikes/1.4515785-mest-borally-i-ostergotland

Eskilstuna-Kuriren:
http://ekuriren.se/nyheter/inrikes/1.3645904-mest-borally-i-ostergotland

UNT:
http://www.unt.se/omvarld/mest-borally-i-ostergotland-4006637.aspx

Varmt välkommen med synpunkter och idéer!

Josefine Uppling
Analys-och kommunikationschef
Mäklarsamfundet