Sökformulär

Ny fastighetsmäklarutbildning startar i april 2017

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


16 februari 2017

Nu erbjuder Luleå tekniska universitet (LTU) sin fastighetsmäklarutbildning även som distansbaserad uppdragsutbildning i samverkan med Lexicon University. Första start är tisdag 4 april 2017.

Utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp sträcker sig över 18 månader, följer LTU:s kursplan och uppfyller Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) utbildningskrav. Den är distansbaserad och första start är tisdag 4 april 2017.

– Flexibiliteten är viktig, säger Maria Bäck-Johansson, utbildningschef hos Lexicon University, därför kombinerar vi traditionella klassrumsträffar med online-aktiviteter. Blended Learning, som det kallas på engelska, innebär blandade lärmiljöer. Vi sänder webinarierna direkt till deltagarna och seminarierna sker på plats i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Alla föreläsningar spelas dessutom in så att deltagarna kan repetera var och när de vill.

Detta innebär att deltagarna kan utbilda sig i snabbare takt än vid traditionell utbildning i klassrum vilket är intressant för både deltagare och mäklarföretag.

– För en mäklare är det A och O att kunna skapa trovärdighet och bygga relationer. Vi lägger därför stor vikt på att deltagaren ska få bästa kombination av teoretiska och praktiskt tillämpbara kunskaper. Utbildningen sker i mindre klasser för att skapa personlighet och vi ser helst att deltagarna deltar vid de fysiska träffarna så att de lär känna varandra, kan byta erfarenheter och bygga nätverk, säger Mats Johansson, vd Lexicon University.

Nya regler och åtgärder för den svenska bostadsmarknaden gör att kravet på mäklare stärks. Mäklaren ska agera etiskt för att hjälpa säljare att nå ut med sina objekt – och på samma sätt stötta köparen som ett oberoende mellanled.

– Utbildningen följer Luleå tekniska universitets beprövade och välrenommerade utbildningsplan och innehåller bland annat ett praktiskt examensarbete där deltagaren redogör för en fullständig intagsprocess och merparten av lärarna har arbetat med utbildningen i tio år vilket ger en enormt bred erfarenhetsgrund att hämta kunskaper från. Kombinationen av praktiskt arbete och djuplodande teorier stärker möjligheterna för den som vill bli en framgångsrik mäklare, säger Maria Bäck-Johansson.

Parallellt med utbildningen har deltagaren, tack vare det flexibla konceptet, möjlighet att arbeta visstid och även hinna praktisera de tio veckor som krävs för att bli registrerad som fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Lexicon och Luleå tekniska universitet