Sökformulär

Nu vill fler kommuner bygga mer

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


12 oktober 2017

Antalet kommuner som vill ta del av regeringens byggbonus har ökat kraftigt jämfört med förra året. Av landets 290 kommuner har över 200 kommuner nu lämnat in ansökningar till Boverket för ökat bostadsbyggande.

Regeringens statsbidrag infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder.

Förra året beviljade Boverket 111 kommuner en byggbonus på 1,85 miljarder kronor. I år har 204 kommuner ansökt om bidraget och beslut om hur de 1,85 miljarderna kommer fördelas i år meddelas i slutet av november.

– Det är bra fart på bostadsbyggandet. Intresset att söka stödet har ökat rejält. Regeringens byggbonus bidrar till att kommunerna nu planerar för fler bostäder och tar ansvar för bostadsförsörjningen, säger bostadsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande från regeringen.

För att få byggbonusen måste kommunen uppfylla en del krav. Bland annat krävs det att kommunen följer riktlinjerna för den bostadsförsörjningsplan som finns, att de gett startbesked för byggandet av minst en bostad, och att det finns minst en folkbokförd nyanländ i kommunen som fått uppehållstillstånd.

– Kommunerna kan använda byggbonusen till det de vill. Många av kommunerna har till exempel satsat på mer personal för att klara av att sköta planeringsfrågorna och andra har använt bonusen för att investera, säger Peter Eriksson till SVT nyheter Stockholm.

Har din kommun ansökt om byggbonus? Se listan här.