Sökformulär

Nätverk för utveckling

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-04-07

I artikelserien ”Sverige runt” berättar vi om Mäklarsamfundets kretsar och deras arbete. Denna vecka är det dags för Norrlandskretsen. Den omfattar Gävleborgs län, Dalarnas län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län och har 285 medlemmar, varav 199 registrerade fastighetsmäklare. Ester Hemström, ledamot i Norrlandskretsens styrelse, säger att kretsen arbetar med att lyfta gemensamma branschfrågor och att bygga nätverk oavsett om man jobbar inom en kedja eller har eget företag.

Hur arbetar ni inom Norrlandskretsen?
– Vi jobbar aktivt med våra årsmöten och försöker att få till en bra uppslutning. Vi har valt att göra detta på ett mer personligt plan och väljer att inte bara maila till våra medlemmar utan även gå till andra kontor och ringa till våra kollegor. Vi anser att nätverka mellan varandra är bra för oss själva och för vår egen utveckling. Vi ska ta tillvara på den kunskap varje medlem har.

I samband med våra årliga möten så ha vi alltid en bra utbildning som gör att vi mäklare får bättre kunskap och att vi håller oss uppdaterade. Vi har även börjat att ge alla nya medlemmar en utbildningsdag med jurist från Mäklarsamfundet.

Vilka är era prioriterade frågor?
– Viktigt för oss är att lyfta våra gemensamma branschfrågor och se hur vi tillsammans oavsett kedja/tillhörighet kan bygga våra nätverk, förbättra informationen ut till kund och ge våra kunder en bra service.

Vilket är det största värdet med att engagera sig i en krets?
– Man behöver inte aktivt engagera sig i en krets. Vi vet att många kedjor idag har sina egna aktiviteteroch att det är svårt att hinna med i vår vardag. Men vi försöker att informera vad vi som krets kan göra för våra medlemmar. Att dra nytta av varandras kunskaper, att erbjuda förmånlig ansvarsförsäkring, reseförsäkring, telefonilösning, kunna erbjuda fort- och vidareutbildning samt juridisk rådgivning.

Hur samarbetar ni med andra kretsar?
– Våra samarbeten med andra kretsar är att vi träffas regelbundet och lyfter de frågor som kan vara av intresse för våra medlemmar och för vår bransch i allmänhet. Jag anser att vi har en god relation och vi kan förstå våra likheter så som våra olikheter.

Vilka utmaningar resp möjligheter ser du för kretsarnas arbete framöver?
– Vi vill alla ha ett gott anseende och arbetar aktivt för att ha fina fastighetsmäklartjänster att erbjuda av hög kvalitet. Det ställs större krav idag från både privata som offentliga aktörer.

Vi kan vara mycket stolta över våra kretsar. Mäklarsamfundet är mycket unikt som har kunnat enat branschen så pass bra som den gör och vi behöver vara starka i ledet/kedjan tillsammans.

Det vi kämpar med i kretsarna är att vi vill behålla våra medlemmar. Medlemmarna är viktiga för att Mäklarsamfundet ska fortsätta vara starkt och jobba för att ena branschen. Vi vet att många nu förstår dess problematik och vi önskar vara fortsatt medlemstyrt. Vi måste kämpa för vår lobbyverksamhet och finnas till för varandra.

Vad har ni för planer för 2016?
– 2016 ser vi som ett gott år för våra fastighetsmäklare och vi vet att marknaden har lättat och att det idag är mycket lättare för våra köpare och säljare. Vi i Norrlandkretsen har i dagarna (7-8 april) vårt årsmöte i Umeå där vi bland annat kommer träffa en hel del samarbetspartners och få lite matnyttiga utbildningar om säljutveckling och i juridik med Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Johanna Stampe.

Fakta om kretsarna
Kretsarna är ideella föreningar av medlemmar i Mäklarsamfundet på lokal nivå.

Här kan du läsa mer om Mäklarsamfundets Norrlandskrets och deras aktiviteter:
http://www.maklarsamfundet.se/norrlandskretsen

Caroline Berg
Redaktör