Sökformulär

Morgondagens mäklare i fokus

<< Tillbaka till Bransch

2015-03-19

Att träffa fastighetsmäklarstudenter och samverka med de lärosäten som utbildar fastighetsmäklare är en viktig del av Mäklarsamfundets verksamhet. Det handlar både om att bygga relationer till morgondagens mäklare på ett tidigt stadium, och att ha en nära dialog med utbildningsansvariga för att säkerställa att fastighetsmäklarutbildningen ständigt håller hög nivå.

Nyckeln till ett framgångsrikt samarbete med högskolorna är att både Mäklarsamfundet och högskolan ser ett stort värde i samarbetet, och Mäklarsamfundets jurister och Kundombudsman bjuds ofta in som gästföreläsare för att studenterna ska få verklighetsförankring under sin utbildningstid. Mäklarsamfundet föreläser också återkommande på landets uppdragsutbildningar.

I samverkan skapas också tillfällen för studenterna att delta i branschaktiviteter. Mäklarmässan är en sådan viktig mötesplats där mäklarföretagen får chans att träffa studenterna.

Mäklarsamfundet erbjuder också studenterna att bli aspirantmedlemmar från dag ett i utbildningen. Studentmedlemskapet är kraftigt rabatterat och säkerställer att studenterna löpande får matnyttig information om branschen och en naturlig relation till Mäklarsamfundet.

Sedan fem år tillbaka har Mäklarsamfundet dessutom en representant i utbildningsråden på både Högskolan i Gävle och Malmö Högskola. Det är viktigt för att säkra upp en bra dialog mellan utbildningsansvariga och branschen. Utbildningsråden består av en student från varje årskurs på utbildningen, programansvarig på respektive högskola och andra aktörer i branschen.

Vilket är det största värdet med att sitta i utbildningsrådet?
– Att lyssna till studenterna som läser på fastighetsmäklarutbildningen ger oss viktig input för att vara steget före i vår verksamhet, samtidigt som vi kan ge dem god inblick i mäklarens vardag. Vi deltar också i utvecklingen av programmets innehåll och kan påverka det, säger Titti Öhrn som är Mäklarsamfundets representant i utbildningsråden. 

Hur ser du på samarbetet så här långt?
– Samarbetet fungerar väl idag, jag upplever att alla inblandade uppskattar det. Men det skulle självklart finnas fördelar med att utveckla samarbetet ytterligare, att fånga upp morgondagens mäklare tidigt är väldigt viktigt för vår utveckling som medlemsorganisation, fortsätter Titti Öhrn.

Berätta om det branschöverskidande mentorsskapsprogrammet!
– Mäklarföretagen erbjuder sig att tillhandahålla mentorer till de studenter som önskar få en kontakt och insyn i branschen. Det är inte i rekryteringssyfte, utan för att stödja studenterna och ge dem verklighetsförankring och någon att bolla frågor och funderingar med. Programmet drogs igång på Gävle högskola för två år sedan, och både Mäklarsamfundet och FMF står bakom. Högskolan har ingen egen roll i programmet, men applåderar det och tycker att det är positivt att företagen finns med och fångar upp intresserade studenter tidigt. Nu sneglar även Malmö högskola på modellen, och det känns verkligen kul! säger Titti Öhrn.

Högskolornas arbetsmarknadsdagar är en annan viktig kontaktyta gentemot studenterna, och under vårvintern 2015 har Mäklarsamfundets marknadsansvariga Per-Anders Henrell besökt högskolorna i Gävle, Halmstad, Trollhättan och Malmö för att presentera Mäklarsamfundet och prata med studenter. I höst är det dags för ett besök i Karlstad också.

Vilken är den vanligaste frågan från studenterna?
– De undrar vad vi gör på Mäklarsamfundet, och vad som ingår i medlemskapet, säger Per-Anders Henrell.

Hur upplever du att mötet med studenterna är?
– Väldigt positivt! Det är ett sätt för oss på Mäklarsamfundet att komma in i studenternas medvetande tidigt, och vi kan hjälpa till att räta ut de frågetecken som finns kring branschen. Vi kan också förklara styrkan som finns i att tillhöra en stark branschorganisation och hur vi kan stötta i fastighetsmäklarens vardag, säger Per-Anders Henrell vidare.

– Dagens mäklarstudenter är väldigt pålästa och vetgiriga, och min känsla är att det är uppskattat att vi finns på plats på arbetsmarknadsdagarna för att svara på frågor. Jag upplever att de tycker att det är lättare att ställa vissa frågor till oss på Mäklarsamfundet än till en blivande arbetsgivare, avslutar Per-Anders.

Har du idéer och tankar kring Mäklarsamfundets studentsamverkan och dialog med högskolorna? Hör gärna av dig!

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet