Sökformulär

Medlemskapet inger förtroende

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-01-14

Ännu ett år har gått och vi lägger 2015 till handlingarna och tittar framåt. Sannolikt kommer det även 2016 inkomma mängder med samtal från landets bostadskonsumenter till min telefon. Detta beror till stor del på att Mäklarsamfundet som organisation har ett stort förtroendekapital hos gemene man och det blå M:et är en trygghetssymbol.

Många konsumenter är av uppfattningen att Mäklarsamfundet är en tillsynsmyndighet och att man som fastighetsmäklare måste vara ansluten till organisationen. Denna kontakt och relation till konsumenterna är otroligt viktig. Vår möjlighet att tydliggöra mäklarens roll och vad som gäller blir uppenbar och medlemskapet en trovärdighetsgrund.

Att Mäklarsamfundet omfattar så stor del av mäklarkåren är en av anledningarna till att vi kan bygga en stark plattform och vara en betydelsefull påverkansfaktor. Det är medlemmarna som skapar detta genom att aktivt återkoppla och informera om sin vardag och vad som gör skillnad för bostadskonsumenterna i hela vårt land.

Att den fastighetsmäklare man som säljare står i begrepp att välja är medlem i Mäklarsamfundet är en av de första frågorna jag får när det gäller valet av mäklare. Den juridiska spetskompetens som ett medlemskap ger anslutna fastighetsmäklare är mycket värdefull. Att få möjlighet att påtala vilka fördelar man som konsument faktiskt har genom mäklarens medlemskap i Mäklarsamfundet är av väsentlig betydelse för att behålla och stärka trygghetskänslan.

Mäklarsamfundet är en självklar informationskälla för medias rapportering kring bostadsfrågor. En plats man som organisation skapat själv genom idogt arbete och medlemmarnas önskan om dialog med Sveriges bostadskonsumenter. En plats man förtjänar och värnar.

Här följer statistik över konsumenternas frågor 2015 fördelat över de vanligaste kategorierna:Titti Öhrn
Kundombudsman