Sökformulär

Medlemskap och registeruppgifter

2015-11-12

Mäklarsamfundets medlemsregister ligger till grund för all kontakt mellan Mäklarsamfundet och dig som medlem, det är alltså väldigt viktigt att de adressuppgifter vi har är aktuella och att vi kan nå dig på det telefonnummer vi har till dig. Har du uppdaterad information missar du helt enkelt inget viktigt!

Har du bytt namn, adress eller arbetsplats under året?
På Mäklarsamfundets hemsida www.maklarsamfundet.se (Sök fastighetsmäklare) kan du gå in och kontrollera att registrerade uppgifter för kontor och medarbetare är korrekta.

Personliga uppgifter ändras på Medlemsprofil (inloggning krävs) av var och en.
Förändrade kontorsuppgifter meddelas Mäklarsamfundet via e-post: service@maklarsamfundet.se

Om alla uppgifter stämmer behöver du inte göra någonting!

VIKTIGT!
Ditt medlemskap och din försäkring fortsätter att löpa till dess du personligen begär utträde ur Mäklarsamfundet. Senast den 31 december 2015 måste begäran om utträde ha kommit oss tillhanda, för att du inte ska vara betalningsskyldig för 2016.