Sökformulär

Accepterat pris Stockholms län

Spannet mellan begärt pris och slutpris är betydligt lägre idag än då Accepterat pris infördes. Särskilt tydligt är detta i Stockholm även om vi sett en liten ökning under 2013. Bristen på bostäder, billiga bolån kombinerat med en stark tro på bostadsmarknaden med starkt stigande priser har gjort det vanligare med budgivning och snabba avslut. Det är naturligt att Accepterat pris visar följsamhet när priserna stiger samtidigt som det av förklarliga skäl blir en viss eftersläpning.

Sedan Accepterat pris infördes har skillnaden mellan begärt pris och slutpris minskat markant. I Stockholm låg spannet mellan begärt pris och slutpris på omkring 20 procent på bostadsrätter våren 2011 och minskade efter införandet av Accepterat pris till omkring 4 procent fram till 2012. Under 2013 ökade spannet något och i februari 2014 var skillnaden mellan begärt pris och slutpris 9,4 procent. I riket har spannet minskat från ca 15 procent vid införandet till 9,7 procent i februari 2014. Under 2013 har bostadsmarknaden haft en stark prisutveckling, särskilt på bostadsrätter.

 

För anslutna fastighetsmäklare (inloggning krävs)