Sökformulär

Propositioner & Motioner

Styrelsens propositioner och inkomna motioner till Mäklarsamfundets årsmöte den 2 juni 2017 är publicerade på intranätet, inloggning krävs. Dagordning och komplett årsmöteshandling inkl årsredovisning skickas ut med e-post till medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet.