Sökformulär

Ansvarsnämndens beslut

Beslut från Mäklarsamfundets Ansvarsnämnds möte - 4 skiljenämndsärenden - den 1 juni 2015 är nu publicerade. Ansvarsnämndens beslut från 1996 och framåt uppdateras efter varje nämndmöte.