Sökformulär

Medlemsinfo om medlemsavgift och försäkringspremie för 2015

<< Tillbaka till Medlem


2015-01-22

Mäklarsamfundet har funnits sedan 1919. Att leda en organisation med så anrika rötter är roligt och ansvarsfullt, men också utmanande. Historien får inte tappas bort samtidigt som nya utmaningar måste prioriteras för att säkra framtiden. Under Mäklarsamfundets levnad har medlemsnyttan alltid stått i centrum, och vi har vuxit till en större och starkare aktör med mer inflytande och starkare påverkanskraft.

Året som gått har varit ovanligt händelserikt. Fastighetsbyrån lämnade Mäklarsamfundet vid årsskiftet 2014/2015, samtidigt som styrelsen har intensifierat det strategiska arbetet där en viktig målsättning är att samla och ena branschen. Att lyckas med det är viktigt för våra möjligheter att även fortsättningsvis kunna påverka lagar och regler, bygga en stark lobbyverksamhet och fortsätta skapa förtroende för branschen. Bostadsfrågorna har dessutom stort politiskt fokus, tillsammans med bland annat bankregleringar riskerar det att skapa oro i konsumentledet.

Med detta utgångsläge är det viktigt att inte tappa tempo i arbetet med att säkra branschens och fastighetsmäklarnas intressen. För att skapa rätt förutsättningar krävs en kombination av hög kostnadskontroll hos oss och en uppjustering av serviceersättningen för 2015. När Fastighetsbyrån blev medlemmar i Mäklarsamfundet kunde medlemsavgifterna sänkas. När de nu lämnar blir det nödvändigt att justera tillbaka avgiften till den högre nivå som tidigare rådde.

Medlemsavgiften är oförändrad (samma sedan 2010), men försäkringspremien och serviceersättningen har höjts för 2015. En specifikation av avgifterna finner du som medlem på www.maklarsamfundet.se/fastighetsmaklare i filen Avgifter & antagningsregler 2015.

Ingrid Eiken
VD, Mäklarsamfundet