Sökformulär

Med facit i hand: SCBs småhusbarometer

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

2015-09-17

Mäklarsamfundet bygger alltid sina rekommendationer, analyser och utspel på fakta. Vi är den äldsta och största av medlemsorganisationerna och tycker att trovärdighet och kvalitet alltid är viktigast. Därför har vi infört den nya rubriken ”Med facit i hand” här i Nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren. I varje Nyhetsbrev får du som är fastighetsmäklare (och/eller är allmänt intresserad av bostadsmarknaden) nödvändiga fakta i form av siffror kopplade till bostadsmarknaden.

Denna veckas siffror är hämtade ut Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste småhusbarometer, den släpptes den 10 september och visar prisutvecklingen på småhus i Sverige.

  • Priserna på småhus har stigit med 4 procent i riket under tremånadersperioden juni-augusti 2015.
  • På årsbasis, jämfört med samma period 2014, är prisökningen på småhus dock 10 procent.
  • För närvarande är den genomsnittliga handläggningstiden vid Lantmäteriets fastighetsinskrivning 24 arbetsdagar. Detta gör att den senaste tremånadersperioden till största del utgörs av uppgifter avseende månaderna juni och juli.
  • De län där priserna steg mest var Gotlands län (11 procent) och Västernorrlands län (8 procent).
  • De län där priserna steg minst var Gävleborgs respektive Dalarnas län (1 procent vardera).
  • I storstadsregionerna Stor-Göteborg, Stor-Malmö och Stor-Stockholm steg priserna mellan 4 och 5 procent.
  • Även på årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den största prisuppgången redovisas i Västerbottens län med 15 procent.
  • Den lägsta prisuppgången på årsbasis återfinns i Jämtlands län med 2 procent.
  • I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor- Stockholm steg priserna mellan 9 och 14 procent på årsbasis.
  • Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till drygt 2,5 miljoner kronor under perioden juni – augusti 2015.
_________________________________________

Läs mer om småhusbarometern och se samtliga siffror och diagram här:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggan...

Se Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef kommentera prisutvecklingen i EFN-programmet Din Ekonomi här:
http://www.efn.se/2015/09/15/din-ekonomi-15-sep-2015/