Sökformulär

Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken invald i Stadsmissionens styrelse

2015-06-18På Stockholms stadsmissions årsmöte den 15 juni valdes Ingrid Eiken in i styrelsen. Stockholms Stadsmission är en ideell förening som har till ändamål att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran. Dess vision är att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla och verksamhetsidén är att komplettera samhällets insatser för utsatta individer och grupper. Stockholms Stadsmission kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga. Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför. Den viktigaste uppgiften är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv.

– För mig handlar det först och främst om ett ideellt engagemang i en samhällsviktig verksamhet. Men det finns också flera satsningar inom Stockholms Stadsmission som berör boendefrågor, bl.a. Bostad först, Bostad ung och Boende för ensamkommande. Alla krafter behövs för att stärka människors framtidsmöjligheter, och det är en glädje att få medverka i ett sådant sammanhang, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

Så samma möte valdes Per-Olof Söderberg till ny ordförande, efter Laurent Leksell.

Stockholms Stadsmissions styrelse består nu av följande personer:

• Per-Olof Söderberg, Ordförande
• Elisabeth Fredell, vice ordförande
• Kerstin Calissendorff, ledamot
• Lena Endre, ledamot
• Anders Lago, ledamot
• Marie Ledin, ledamot
• Ingrid Eiken, ledamot
• Lars Oscarsson, ledamot