Sökformulär

Mäklarsamfundets strategiarbete framåt, hur ser läget ut?

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-02-25

Mäklarsamfundets styrelse samlades nyligen i Stockholm för ett 24-timmars ”internat”, fokus var att diskutera hur strategiarbetet ska drivas vidare. Schibsteds bud på Hemnet, som kom i början av maj 2015, har tveklöst påverka takten i strategiarbetet.

Önskemålen och synpunkterna som framförts på strategiarbetet från medlemmarna under senaste året har varit många och engagemang har inte saknats. Däremot har tiden för att samtala och föra diskussion om viktiga strategiska frågor inte riktigt räckt till. Men nu är det hög tid att ladda om!

Det handlar ytterst om att skapa ett attraktivt Mäklarsamfund för framtiden, som svarar mot medlemmarnas olika önskemål. Att lyssna in medlemmarnas behov och finna nya attraktiva former för medlemserbjudandet är målet för arbetet. Ett viktigt led i styrelsens arbete för att få veta vad Mäklarsamfundets medlemmar tycker i grundläggande frågor blir därför att genomföra en medlemsundersökning inom kort. För att resultatet av strategiarbetet ska landa rätt är det viktigt att så många som möjligt av Mäklarsamfundets medlemmar svarar på frågorna.

– Vi vill skapa största möjliga enighet i frågan om hur vi ska utveckla våra erbjudanden och därför vill vi ännu tydligare lyssna in vad medlemma tycker. Det är helt enkelt väldigt betydelsefullt för oss i styrelsen att höra medlemmarnas synpunkter i strategiarbetet och på hur Mäklarsamfundets erbjudanden ska utformas för framtiden, säger Anders Edmark, ordförande i Mäklarsamfundet.

Nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren kommer att fortsätta att rapportera om strategiarbetet under våren.