Sökformulär

Mäklarsamfundet medverkade på Tillväxtdagarna i Örebro

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-06-11

Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef Josefine Uppling agerade moderator i två seminarier.

Att öka bostadsbyggandet så att människor kan flytta till arbete och högre utbildning är en fråga som ligger Mäklarsamfundet varmt om hjärtat, därför var det extra roligt att bli inbjuden till Örebro för att samtala om detta.

Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef Josefine Uppling agerade moderator i två seminarier, ett om sambandet mellan tillväxt, infrastruktur och bostadsbyggande med ett regionalt perspektiv, och ett om hållbarhet kopplat till bland annat byggande. Örebro med omnejd är ett typexempel på en sådan stad och region som inte klarar att bygga i takt med inflyttningen, och effekten blir utebliven tillväxt, ökat spann mellan det så kallade ut- och slutpriserna och hetsigare budgivning på de objekt som väl finns på marknaden.

Samtidigt som detta är regionen dynamisk, här finns såväl växande företag som universitet – ni förstår ju att ekvationen inte går ihop.

– Det var väldigt intressanta samtal i Örebro, bostäder är centralt för såväl regional som nationell tillväxt, och det är viktigt att komma ihåg att bostadsbrist råder i tillväxtregioner i hela Sverige och inte bara i Stockholm. Detta parallellt med närmast omvänt läge på andra lokala marknader, utflyttningsbygder, säger Josefine Uppling.

Här hittar du hela programmet och de övriga medverkande: 
http://tillvaxtdagarnaorebro.se/