Sökformulär

Mäklarsamfundet kommenterar SvD-artikel om mäklararvode

2016-09-12

I dagens SvD Näringsliv finns en artikel om hur man kan pruta på fastighetsmäklararvodet. I texten uttalar sig en jurist på Konsumentverket, och vi på Mäklarsamfundet tycker att uttalandet är mycket anmärkningsvärt, direkt citat ur artikeln:

– Mäklaren fyller ingen magisk funktion. De är bara en mellanhand. Läser du på lite kan du förmedla ditt eget objekt, säger Joséphine Slotte på Konsumentverket.

”Läser du på lite kan du förmedla ditt eget objekt”, är alltså kontentan från Konsumentverkets jurist. 

Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken reagerade starkt på uttalandet och undersökte möjligheterna till en rättelse i tidningen, och nu har artikeln på nätet uppdaterats med följande kommentar från Ingrid Eiken:

– Att mäkla sitt eget boende är ingen lätt uppgift. Mäklare studerar under tre år på högskola eller universitet och har att ta hänsyn till en rad lagstiftningsområden såsom penningtvätt, ägarförhållanden och panter, samt en rad formalia som ska vara korrekta annars kan man som konsument verkligen hamna i en tråkig situation långt efteråt, säger Ingrid Eiken.

Hon anser att just utbildningen är ett verktyg för att ge konsumenter trygghet vid sitt livs största affär, och att det också är den hållning som finansdepartementet ger uttryck för genom fastighetsmäklarlagen.

Artikeln i sin helhet (bakom betalvägg dock) går att läsa här:
http://www.svd.se/tips-sa-latt-sanker-du-maklarens-arvode#sida-5

Mäklarsamfundet kommer nu att ta kontakt med berörda myndigheter och departement för att få klarhet i hur man ser på konsumenttryggheten i samband med bostadsaffärer.