Sökformulär

Mäklarsamfundet kommenterar höstbudgeten

2015-09-21

Idag presenterar regeringen budgetpropositionen för kommande år. Under området Investeringar för fler jobb ligger satsningar och förändringar på bostadsområdet.
– Eftersom problemen på bostadsmarknaden är så uppenbara är det med viss förvåning man kan konstatera att regeringen inte satsar tillräckligt, säger Ingrid Eiken, VD på Mäklarsamfundet.


– Det behövs en kombination av ökat byggande och reformer på skatteområdet för att också öka rörligheten i det befintliga beståndet. Situationen är akut på vissa orter och många människors vardag påverkas, säger Ingrid Eiken, VD på Mäklarsamfundet.

Regeringen föreslår investeringar på 5,5 miljarder för fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende. Det är den avsevärt största jobbsatsningen i höstens budget, och satsningen ska finansieras krona för krona enligt finansminister Magdalena Andersson (S). En betydande del av finansieringen kommer från minskningen av ROT-avdraget.

De 5,5 miljarderna föreslås delas upp enligt följande:
  • Investeringsstöd för byggande av klimatsmarta hyresrätter på 1,9 miljarder kronor för år 2016 med ökning de nästkommande åren upp till 3,2 miljarder år 2018. Investeringsstödet är som störst för små, energieffektiva lägenheter. För att ge särskild stimulans för studentbostäder anslås ytterligare 300 miljoner kronor till snabbt uppförda studentbostäder för 2016.
  • Byggbonus till kommuner som ökar sitt byggande omfattande totalt 1,85 miljarder kronor. Ytterligare 300 miljoner öronmärks för marksanering i kommunerna. För att ta del av stödet måste kommunen använda den sanerade marken för bostadsbyggande.
  • 1 miljard öronmärks för upprustning och insatser för levande stadsmiljöer. För att säkerställa rimliga hyresnivåer används en del av summan till att begränsa hyreshöjningar. Investeringen räknas vidare leda till stora miljövinster i form av minskad energianvändning.