Sökformulär

Mäklarsamfundet kommenterar Finansinspektionens bolåneundersökning

6 april 2017

Idag offentliggjordes Finansinspektionens årliga bolåneundersökning. Undersökningen tittar särskilt på vilka effekter amorteringskravet har haft på nya bolånetagare. Den sammanfattande bilden är att amorteringskravet har dämpat hushållens skuldsättning och ökat amorteringsgraden. Mäklarsamfundet välkomnar en sund amorteringskultur, men ser samtidigt risker på både kort och lång sikt. 

Mäklarsamfundet välkomnar en sund amorteringskultur. Det är bra för den enskilde bolånetagaren och det är bra för Sverige. Trots amorteringskrav köper bostadskonsumenterna fortfarande ungefär lika dyra bostadsrätter som tidigare, främst där utbudet är som lägst och där flest vill bo. Skillnaden jämfört med tidigare blir då att dessa hushålls marginaler och konsumtionsutrymme minskar, vilket i sin tur kan få effekter för det enskilda hushållet och för tillväxten.

Det finns också frågetecken kring vilken effekt amorteringskravet har på konsumtionslånen. Enligt SCB ökade konsumtionslånen med 6,6 procent i januari, en snabbare takt än på många år. Bostadskonsumenterna vill ha stabila och långsiktiga spelregler. Mycket tyder på att vi idag har den sunda amorteringskultur som så många har efterlyst. Rapporten visar att 40 procent av de bolånetagare som inte berörs av amorteringskravet amorterar ändå.

– Att skuldsättningstakten dämpas är glädjande. Samtidigt får vi inte glömma grundproblemet, den extrema bostadsbristen där folk vill bo. Amorteringskrav och liknande åtgärder är en behandling av symtom istället för orsak. Behovet av reformer för att få igång rörligheten och öka byggandet är fortsatt mycket stort, säger Ingrid Eiken Holmgren, VD Mäklarsamfundet.

Kort om Finansinspektionens bolåneundersökning
  • Finansinspektionens årliga bolåneundersökning visar att amorteringskravet haft viss effekt. Nya bolånetagare tar mindre lån än vad som vore fallet om amorteringskravet inte införts.
  • Totalt har skuldkvoterna avseende bolån sjunkit med knappt 9 procent. Bostadskonsumenterna köper däremot fortfarande bostadsrätter som är ungefär lika dyra. 
  • I rapporten pekar Finansinspektionen på att det är äldre hushåll, familjer och de som köper bostad i tillväxtområden som Stockholm och Göteborg som påverkats mest av amorteringskravet.
  • Som många bedömare pekat på sedan tidigare har amorteringskravet också haft effekt på fritidshusmarknaden. Där söker nu många billigare objekt än innan amorteringskravet. 

För mer information, kontakta:
Joakim Lusensky,
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet
073-380 72 12
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se