Sökformulär

Mäklarsamfundet inför det andra bostadspolitiska samtalet: Fokusera på det befintliga beståndet!

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-03-10

Resultatet av det första av regeringens blocköverskridande bostadssamtal är att vi nu fått klart för oss vad de olika partierna inte kan tänka sig att göra för att lösa bostadskrisen. I morgon är det dags för det andra samtalet. Mäklarsamfundets medskick är att fokusera mer på hur rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet kan öka än på nybyggnation. De politiska läget är dock låst.

Alla tillförlitliga prognoser visar att byggandet måste öka rejält för att vi ska kunna lösa bostadskrisen, och det finns ingen anledning att varken ifrågasätta det eller vara emot det – tvärt om, det är inte det som är min poäng. Bygg mer, på fler ställen, på höjden och bredden och utmana invanda föreställningar om vad som är möjligt. Men, lite beroende på hur man räknar: det finns ca 5 miljoner bostäder i det totala bostadsbeståndet i Sverige, och med dagens byggprognos byggs slarvigt avrundat omkring 50 000 nya bostäder per år. Det är en betydligt högre byggtakt än på många år, och det är bra, men det rör sig fortfarande om en procent av det totala bostadsbeståndet.

Och byggprocesser tar tid, inga regelförenklingar eller avgränsningar i bullerreglerna i världen kan snabba på själva gjutandet av grunden eller resandet av takstolarna. Det ploppar heller inte upp fler byggjobbare eller byggingenjörer ur marken med reformer på dessa områden. Däremot fortsätter våra unga att bo hemma allt längre, våra äldre blir allt äldre och vi befinner oss i den mest utmanande flyktingsituationen sedan andra världskriget.

Med det klarlagt, samtidigt som det faktiskt finns exempel ute i landet på kommuner som lyckats bygga med hjälp av politisk vilja och jävlaranamma; bostadssamtalen kan inte enbart fokusera på hur vi ökar byggandet, alltså en procent av bostadsbeståndet, samtalen måste i större utsträckning handla om hur vi får igång rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet, de övriga 99 procenten av våra bostäder. Det är så vi får fram fler bostäder på kortare tid.

En kort (och lite trubbig) summering av det aktuella läget i de politiska partierna inför det andra bostadspolitiska samtalet visar dock att fokus fortfarande uteslutande verkar ligga på att få igång byggandet. Läget är minst sagt låst på de områden där reformer verkligen skulle behövas för att få igång rörligheten: skatter, avdrag och hyressättning.

Socialdemokraterna vill inte prioritera en nedtrappning av ränteavdraget, att ta bort flyttskatten är inte heller aktuellt. Finansminister Magdalena Andersson säger att ”det handlar om hur byggregler ska förenklas, hur kommunerna snabbare ska kunna ta fram mark och hur det ska finnas tillräckligt med byggarbetare som kan bygga bostäderna. Bostadssamtalens huvudfokus är att få upp byggandet.” Miljöpartiet gick, via bostadsminister Mehmet Kaplan ut i Ekots lördagsintervju och sa att de kan tänka sig att växla sänkt reavinstskatt (flyttskatt) på bostäder mot sänkta ränteavdrag. Dock förtydligade finansministern dagen efter att det var Kaplans ”personliga åsikter”, inte regeringens hållning. Sedan några veckor tillbaka har Ylva Johansson (S) dessutom utökat ansvar för integrationspolitiken, med möjlighet att ta initiativ i bostadspolitiken när de gäller nyanländas möjligheter att få en bostad. Ytterligare en överrock på Kaplan låter svettigt nu när våren är på väg…

Vänsterpartiets villkor för en eventuell utfasning av ränteavdraget är tvärt emot de borgerliga partiernas villkor att det INTE kompenseras av andra skattelättnader. Partiets förslag är att ränteavdraget minskas med 1 procent per år, vilket ger hushållen tid att anpassa sig, enligt Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, som menar att ”ränteavdragen är en av de mest omfördelande reformer vi har men åt helt fel håll. Subventionerna går mest till dem som är mest välbeställda”. Varken regeringspartierna eller Vänsterpartiet har några planer på att förändra hyressättningen. Bostadsminister Mehmet Kaplan var tydlig i ett inslag av Aktuellt i SVT, ”att släppa hyror löst helt och hållet skulle skapa en social oro som skulle göra att väldigt många människor skulle behöva gå ifrån hus och hem och det kommer vi aldrig medverka till”, var hans medskick (och regeringens får man anta, eftersom det inte dementerades av finansministern).

Moderaterna har sagt ett ännu tydligare nej till både avskaffande eller en utfasning av ränteavdraget genom växling mot lägre flyttskatt. ”Det är inte en central fråga i bostadssamtalen” säger Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesperson, i en intervju med Dagens Industri. Partiledaren Anna Kinberg Batras retorik har varit än mer tydlig, Moderaterna menar i princip att Sveriges barnfamiljer skulle gå i konkurs om ränteavdraget avskaffades. Möjligen har Kristersson en poäng när han säger att ”det varken byggs fler eller färre bostäder för att vi tar bort ränteavdragen”, men låt oss inte fastna i att jämföra äpplen med päron. Byggandet är en sak, rörligheten är en annan.

För att få igång rörligheten skulle en växling med lägre flyttskatt mot lägre ränteavdrag ge betydande effekter. Vi måste också komma ihåg att EU-kommissionen har pekat ut hushållens höga skuldsättning och de höga bopriserna som den största utmaningen för Sveriges ekonomi. Såväl Riksbanken, Finansinspektionen, Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet och Internationella valutafonden har varit kritiska till ränteavdraget.

Vidare är inte Moderaterna för marknadshyror i befintligt bestånd, men vill se en ”mer flexibel” hyressättning i nyproduktion.

Centerpartiet är bara öppna för en nedtrappning av ränteavdraget om det sker andra skattelättnader parallellt “för ekonomin som helhet är vår målsättning ett lägre totalt skattetryck”, skrev Centerledaren Annie Lööf, tillsammans med Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson och Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson, i en debattartikel i Aftonbladet för några veckor sedan. När det gäller hyressättningen får man nog säga att C har varit tydligast, Källström har kallat dagens modell för en ”kvarleva från andra världskrigets regleringsekonomi”. Möjligen kan ungdomsförbundsretorik av den här typen snarare stjälpa än hjälpa i en förhandlingssituation, men plus i kanten för tydlighet ändå.

Liberalerna har också varit tydliga med att de inte kommer att gå med på några som helst ändringar av ränteavdraget om inte skatten på arbete samtidigt sänks, ”en total höjning av skattetrycket för Sveriges familjer är inte aktuellt” har Jan Björklund sagt till TT. Liberalerna menar att de byggsubventioner som regeringen infört för att få igång byggandet av små, billiga hyresrätter borde slopats till förmån för en förändring av flyttskatten. I Almedalen förra året sa Björklund att ett avskaffande av flyttskatten skulle vara bra eftersom inlåsningseffekterna stärks av den. Avseende hyressättningen har Björklund sagt att de vill ha marknadshyror i det nyproducerade beståndet.

Kristdemokraterna har tidigare inte velat tala om ränteavdraget, men är nu beredda att diskutera en nedtrappning. Civilutskottets ordförande Caroline Szyber (KD) har dock gjort en tydlig reservation, och det är att hushållen i så fall måste kompenseras för att klara den ekonomiska förändring det skulle innebära.  Vidare har Kristdemokraternas bostadspolitiske talesperson sagt att hyressättningssystemet behöver moderniseras, vad det nu innebär.

Med denna sammanfattning i ryggen, låt nu samtalen i morgon skifta fokus, det är rörligheten i det befintliga beståndet som är viktigast. Var är den politiska viljan? Ut med ideologiska käpphästar, in med pragmatism och ansvar. Börja någonstans. Det kanske inte ska avskaffas hit och dit – det kanske kan justeras till att börja med?

Hör gärna av dig med synpunkter eller inspel!

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet

___________________________________________________________________________

Källor/mer att läsa:
http://www.dn.se/debatt/vi-vill-samarbeta-om-okat-bostadsbyggande/
http://www.expressen.se/dinapengar/bostadssamtal--da-ar-det-baddat-for-s...
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2973263-sankta-skatter-kravs-i-bostad...
http://fastighetsnytt.se/2016/02/de-bostadspolitiska-samtalen-har-inletts/
http://www.aftonbladet.se/debatt/article22167157.ab
http://www.dn.se/ekonomi/skadlig-flyttskatt-maste-bort/
http://www.expressen.se/nyheter/politik/bjorklunds-forslag-ta-bort-flytt...
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/boverket-vi-kan-inte-bygga-oss-ur-krisen