Sökformulär

Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna

Kursen är i samarbete med VJS den 13 december.

Föreläsare: Ulf Skorup och Tomas Underskog

Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna om tvingande regler till förmån för hyresgästen med rent kommersiella frågeställningar, för såväl uthyrare som hyresgäst. Många frågor är specifika för det kommersiella lokalhyresavtalet och hanteringsfelen är vanliga och ofta dyrköpta.

Kursen behandlar det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv. Två av tyngdpunkterna rör att skriva och tolka hyreskontrakt, med utgångspunkt i det på marknaden vanliga formuläret från Fastighetsägarna Sverige (12B.2) samt uppsägning av lokalhyresavtal. Innehållet inkluderar utvecklingen inom praxis under de senaste åren samt konsekvenserna av nyligen genomförda ändringar i lagstiftningen.

Målgrupp:
Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister, bankjurister, jurister anställda inom stat och kommun samt också till jurister vid företag och organisationer som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågeställningar. Kursen förutsätter viss kunskap inom ämnesområdet.

För detaljerad kursbeskrivning och anmälan, klicka här.

Datum: 
onsdag, december 13, 2017 - 08:30 till 16:45