Sökformulär

”Livet pausar inte”

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-10-29

Besked från politikerna när det gäller amorteringskrav och ränteavdrag står högt upp på önskelistan hos många konsumenter. Men folks bostadssituation kan inte pausas i väntan på svar. KO Titti Öhrn rapporterar att samtal om budgivning har ökat till följd av den osäkra situationen som råder på bostadsmarknaden.

Sprakande färger likt glöd och eld möter vi nu runt om i landet och dagarna blir allt kortare. Glöd och eld skulle också kunna passa in på den bostadsmarknad vi har på många ställen. Vi har sett ett extremt lågt utbud på Hemnet och andra sajter. Det står klart att bostadsbristen och rörligheten på marknaden påverkas av situationen och resulterar i huggsexa. Det ringer många köpare till mig och frågar hur man ska göra för att faktiskt få köpa de utbjudna bostäderna. Detta gäller främst bostadsrätter i tillväxtregioner och på universitetsorter. Men bostadsbristen finner man även på många andra orter. 183 kommuner av 290 uppger att det råder bostadsbrist.

Något som också dagligen påtalas är oron över att man som bostadskonsument inte får tydliga besked om vad som kommer att gälla framöver. Besked från politikerna står högt på önskelistan om du frågar bostadskonsumenterna. Avsaknad av besked vad gäller amorteringskrav och slopade ränteavdrag gör det svårt att överblicka bostadssituationen och dess ekonomi. ”Livet ”pausar” inte för att invänta viktiga bostadspolitiska beslut”, sa en kvinna till mig på telefonen nu i veckan. Vi dör, gifter och skiljer oss oavsett detta. De olika skedena i livet behöver en fungerande bostadsmarknad med rimliga och sunda förutsättningar.

Jag har för tillfället fler samtal angående budgivningsprocessen än på mycket länge. Sannolikheten att detta beror på ovanstående problematik är uppenbar. Jag vill därför än en gång påpeka vikten av hur man väljer att redovisa bud på nätet. Det ligger på mäklaren att tala om vad som gäller för en pågående eller nära förestående budgivningsprocess. Här ska mäklaren berätta hur man som spekulant kan följa budgivningen och hur man får reda på senast lagda bud. Redovisas buden på webben är tydlighet och transparens viktigt, något man absolut ska påtala för uppdragsgivaren i de fall denne har synpunkter på vilka bud som ska presenteras. Vidare är det av största vikt att man är noga med att meddela om man på något sätt frångår de rutiner man vanligtvis har och sannolikt har informerat om på den egna hemsidan. Det är inte ovanligt att köpare vänder sig till mig och påpekar att mäklaren inte har en öppen budgivning trots att man sagt det, och refererar till mäklarens webbplats. Så var noga med att informera hur just den här budgivningen kommer att redovisas. Tala om att grundprincipen är alla eller inget bud på nätet men att det kan finnas undantag och att redovisningen av bud inte har något med den obligatoriska anbudsförteckning som fastighetsmäklaren enligt lag är skyldig att föra. Denna förteckning ska som ni vet överlämnas endast till köparen och säljaren senast på tillträdesdagen. I förteckningen ska alla lagda bud och eventuella villkor för dessa ovillkorligen stå med.Titti Öhrn

Kundombudsman