Sökformulär

Kunskap om dolda fel allt viktigare för fastighetsmäklare

<< Tillbaka till Bransch


2015-02-19

Fler och fler köpare kräver säljarförsäkring. Men vad är det egentligen som gäller? Och vad är ett dolt fel? Magnus Bäckström från Willis reder ut begreppen. 

Magnus Bäckström utbildar fastighetsmäklare i dolda fel och säljarförsäkringar. Han har sett en tydlig trend över hela landet där allt fler köpare ställer krav på att säljaren ska teckna en säljarförsäkring.
– Det beror på att fler blir medvetna om att reklamationerna ökar när det gäller just dolda fel. Köparen vill säkerställa att kunna få ut ersättning i de fall då säljaren saknar betalningsförmåga.

Säljaren har en skyldighet att ersätta köparen för dolda fel som denne kan upptäcka upp till tio år efter köpet. Genom en säljarförsäkring kan köparen vara säker på att få ut ersättning, för att inom ramen för försäkringen bekräftat fel, i de fall då säljaren saknar betalningsförmåga eller har avlidit efter köpet.

Enligt Magnus Bäckström är det upp till varje enskild mäklare att själv se till att vara informerad och söka efter information.
– Försäkringskunskap är sällan en del i mäklarutbildningen, men något som fastighetsmäklare kommer i kontakt med vid varje affär, menar han.

Han upplever också att många mäklare har svårt att ge exempel på dolda fel och förklara vad ett dolt fel kan vara. Dolda fel är fel som finns i en fastighet redan när du köper den, men som du rimligen inte kan upptäcka vid en besiktning eller förvänta dig utifrån fastighetens ålder och konstruktion. Exempel på dolda fel kan vara fuktskador i badrum, entrétak som saknar luftspalt, otätheter i fasaden, fel i dräneringen och skadedjur.
– Ansvaret regleras i jordabalken. Om säljaren tecknar en säljarförsäkring har säljaren ett försäkringsskydd för många av de fel som denne kan komma att hållas ansvarig för under hela den period som ansvaret sträcker sig.

Vill man veta mer om hur dolda fel-försäkringar fungerar och vad som krävs för att teckna dem, eller vad som händer om ett dolt fel upptäcks, kan man till exempel gå in på www.doldafel.se.


Caroline Jensen
Marketing Coordinator
Willis