Sökformulär

Kretsarnas årsmöten 2016

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-06-02

Mäklarsamfundets kretsar har haft sina årsmöten under april och maj. Årsmötesprotokoll från respektive krets läggs ut på hemsidan så snart de kommer Mäklarsamfundet tillhanda. Kretsarnas enhetliga stadgar har genomgått en revidering, för att synkroniseras i sin helhet med Mäklarsamfundets stadgar, och har beslutats i varje krets.

Hemsidorna för Västsvenska kretsen, Småland/Blekingekretsen och Mellansvenska kretsen är uppdaterade. Se http://www.maklarsamfundet.se/fastighetsmaklare/kretsar.

Bland annat så kommer Mäklarsamfundet att från och med 1 januari 2017 övergå till kalenderår som räkenskapsår. I och med detta årsmötesbeslut (november 2015) förlängs innevarande räkenskapsår från 1 juli 2015 till 31 december 2016.

Mäklarsamfundets nästa ordinarie årsmöte kommer att hållas i Göteborgstrakten, med Västsvenska kretsen som värdar, under slutet maj eller början av juni 2017. Mer information kommer.