Sökformulär

Kraftigt stigande skogspriser i norra Sverige

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


1 februari 2018

Priset på skogsmark har stigit kraftigt i stora delar av norra Sverige, visar årsstatistik från LRF Konsult. I mellersta Sverige är prisbilden något stigande med stora regionala variationer. I södra Sverige har den tidigare kraftiga prisstegringen planat ut.

LRF Konsults sammanställning för 2017 visar att priserna på skogsmark stigit med 3,8 procent, vilket ger ett genomsnittspris på 415 kr/m³sk (skogskubikmeter) sett till riket som helhet.

I norra Sverige har prisökningen varit som störst. I Jämtland, Västernorrland, Norrbottens och Västerbottens kustland har genomsnittspriserna stigit upp emot 15 procent. I norra Norrlands inland har marknaden köpt skogsmark för något lägre nivåer, vilket gör att genomsnittspriset för skogsmark i norra Sverige landar in på 276 kr/m³sk, vilket motsvarar en uppgång med hela 11,7 procent.

– Den tendens vi såg redan vid halvårsskiftet, att marknaden värderat upp skogsmark i stora delar av norra Sverige, fortsatte under andra halvåret 2017, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

I mellersta Sverige steg skogpriserna med 2,6 procent till genomsnittspriset 415 kr/m³sk. I Dalarna och Gävleborg har priset på skogsmark stigit 13,5 procent medan prisbilden i Stockholm och Södermanland respektive i Uppsala, Västmanland och Örebro varit i det närmaste oförändrad med prisuppgångar med 1 respektive 2,2 procent. 

– Det utgör en uppgång för helåret men en tillbakagång sedan halvårsskiftet. I delar av Värmland är investeringsviljan från våra grannar i Norge inte lika stor som tidigare, jaktsvärdet värderas generellt lägre än tidigare, importen av skogsråvara från Norge påverkar, liksom det faktum att antalet tillköp (när grannen utökar sitt fastighetsinnehav) har varit färre under 2017, säger Markus Helin.

I södra Sverige steg priserna med 5,6 procent under 2016 vilket gav ett genomsnittspris på 600 kr/m³sk. Under 2017 var prisutvecklingen i det närmaste oförändrad med en knapp ökning om 0,2 procent till ett genomsnittspris om 613 kr/m³sk. Priserna har stigit som mest i Västra Götaland och Östergötland. Statistiken visar oförändrade priser i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Medan genomsnittspriserna i Blekinge, Halland och Skåne vänt nedåt under 2017.

– Det är en förvånande uppgift med tanke på vilket köptryck som råder i regionen. Mäter vi istället priset som kronor per hektar i Skåne, Halland och Blekinge visar statistiken istället på en uppgång från 105.000 kr/hektar till 108.000 kr/hektar i genomsnitt. Detta bekräftar att 2017 års försäljningar av skog i Skåne, Halland och Blekinge har haft högre virkesvolym jämfört med tidigare år, säger Markus Helin.

Läs LRF pressmeddelande om skogspriser här.

Caroline Berg
Redaktör