Sökformulär

Kraftig prisökning på skogsmark

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

2016-01-28

Priserna på skogsmark steg kraftigt under förra året. I södra Sverige nådde priserna en all time high och i norra Norrlands inland bröts den negativa pristrenden, visar årsstatistik från LRF Konsult.

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg under 2015 till 389 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det är en ökning med 4,8 procent jämfört med 2014. De stigande priserna beror på lågt ränteläge, ett lägre utbud jämfört med tidigare år samt ett ökat intresse för investering i skog, skriver LRF Konsult i ett pressmeddelande.

I södra Sverige steg priserna med 5,5 procent under 2015 och ligger nu på 567 kr/m³sk. Det är det högsta priset som uppmätts i södra Sverige sedan LRF Konsult startade sina mätningar 1995. I mellersta Sverige har priset på skogsmark stigit med 6,8 procent till 405 kr/m³sk och i norra Sverige är priset på skogsmark 250 kr/m³sk vilket är en uppgång med 0,8 procent för helåret 2015.

– Framförallt är det norra Norrlands inland som revanscherat och står för den största uppgången i norra Sverige. Den tidigare nedgången i norra Norrlands inland har sedan toppnoteringen 2010 blivit så pass stor att marknaden upplevt ett köpläge, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult och tillägger att det känns fullt naturligt.

De stora prisskillnaderna mellan södra och norra Sverige beror på att den som avverkat skog i södra Sverige de senaste åren, har fått mer pengar för sitt timmer jämfört med den som sålt sitt timmer i norra Sverige, skriver LRF Konsult.

Bland skogsköpare dominerar männen och har gjort det under en längre tid. Under 2015 köpte män 71 procent av de fastigheter LRF Konsult förmedlade. Däremot säljs 44 procent av alla skogsfastigheter av kvinnor.

Andelen skogsägare som tror på fortsatt stigande fastighetspriser har ökat, visar Skogsbarometern 2015 som presenteras av Swedbank och LRF konsult.

Markus Helin spår en fortsatt stabil marknad under 2016 men det kommer att vara viktigt att följa hur världsmarknadsläget och priset för skogsråvara utvecklas.

Här hittar du pressmeddelandet från LRF Konsult:
http://www.lrfkonsult.se/press/vart-pressrum/#/pressreleases/kraftigt-st...

Caroline Berg
Redaktör