Sökformulär

Hitta direkt

Sökformulär

Frågor och svar

Julevenemang med lotterier och dylikt

Julen närmar sig och med den olika typer av julmarknader, julskyltning och andra säsongsevenemang.

Flyt i flödet

– ett effektivitetsdokument


Penningtvätt - rutiner

Riskbedömning och rutiner enligt penningtvättslagen

Förändrade flyttdagar

Rekommendation beträffande förläggande av datum för tillträden i samband med fastighets- och nyttjanderättsöverlåtelser.


Definition

Accepterat pris Stockholms län

Vad innebär det att bli medlem i en bostadsrättsförening?

När du köper en bostadsrätt och blir medlem i en bostadsrättsförening innebär det att du köper rätten att nyttja en bostad.

Köparens rättigheter och skyldigheter

Kan man som köpare av bostad ha skyldigheter, frånsett att betala den överenskomna köpeskillingen på avtalad tid?

Tryggare bostadsaffärer med tydlig areamätning

Det är vanligt att bostäder är felmätta och att det leder till tvister mellan till exempel mäklare, säljare och köpare eller mellan hyresvärd och hyresgäst.

Fastighetsskatt

Reglering mellan köpare och säljare av den nya fastighetsavgiften


Friggebod som sammanbyggts med garage måste rivas

En fastighetsägare rådgjorde med kommunen angående om att bygga en friggebod i anslutning till sitt garage.

Sidor