Sökformulär

Hitta direkt

Sökformulär

Frågor och svar

Många bostadsrättshavare är fel försäkrade

En undersökning från försäkringsbolaget If visar att tre av tio bostadsrättshavare inte har något bostadsrättstillägg i hemförsäkringen som täcker vattenskador.

Transportförsäkran kan inte lämnas genom fullmakt

Högsta domstolen har fastställt att en transportförsäkran allt jämt endast kan lämnas av köparen eller säljaren personligen.

Förköpslagen upphävs 1 maj 2010

Allt talar för att riksdagen kommer att anta regeringens proposition gällande avskaffande av förköpslagen. Förköpslagen upphör därför med största sannolikhet att gälla 1 maj 2010.

Generalfullmakt inte tillräckligt för försäljning av fastighet

Hovrätten tolkar kravet på skriftlig fullmakt vid överlåtelse av fast egendom på så sätt att det av fullmakten uttryckligen ska framgå att den ger fullmäktigen behörighet att sälja huvudmannens fas

Nya mätregler

Sedan augusti 2012 gäller nya mätregler som ersätter SS 21053, utgåva 1.

Olika prisbegrepp - lockpris, accepterat pris

När man pratar och läser om bostadsmarknaden och prisutveckling på bostäder förekommer flera olika prisbegrepp. Vad menas egentligen med lockpris, och av säljaren accepterat pris?

Vad får jag ta med när jag flyttar?

I Jordabalken regleras vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen.

När har fastighetsmäklaren rätt att ta sin provision?

I normalfallet har fastighetsmäklaren rätt till provision så snart köpekontrakt eller överlåtelseavtal undertecknats och eventuella villkor för köpets  fullbordan och bestånd uppfyllts.

Hur beställer vi besiktning

Vår familj ska köpa ett fritidshus på Österlen. Min far sa att vi måste besiktiga huset innan vi skriver under köpekontraktet. Vad är det för typ av besiktning man ska göra?
 

Vad ska jag betala fastighetsmäklaren i provision?

Det finns inga generella regler för vad du som kund ska betala i provision till din fastighetsmäklare.

Sidor