Sökformulär

Hitta direkt

Sökformulär

Frågor och svar

När måste jag göra en energideklaration?

Jag ska sälja mitt hus och har därför träffat en mäklare på orten. Hon säger att innan jag kan börja annonsera så måste jag göra en energideklaration – är det verkligen så.

Får jag ta med mig den nya ångugnen?

Vi har sålt vårt hus. Handpenningen är betald men våra köpare har inte tillträtt ännu. Däremot så har det uppstått ett problem. Vi har ett alldeles nytt kök med många finesser.

När tar fastighetsmäklaren sin provision?

Grunden för mäklarens rätt till provision finns i det förmedlingsuppdrag ni båda skrivit på.

Provision

Finns det riktlinjer för hur mycket provision jag ska betala till en fastighetsmäklare när jag säljer min bostad?

Energideklaration

Vid nyproduktion

Fortfarande är frågorna många kring energideklaration och ett område som särskilt ger upphov till frågor är vad som gäller vid förmedling av nyproducerade objekt.

FMI - tematisk tillsyn

FMI har nu avslutat den sk tematiska tillsynen om tillämpningen av vissa nya bestämmelser i fastighetsmäklarlagen. Sammanlagt 24 mäklare granskades.

Ny lag om privatuthyrning av bostäder

1 februari 2013 började den nya lagen om privatuthyrning av bostäder att gälla. Den största nyheten är att hyresvärden och hyresgästen ges större frihet att komma överens om hyran.

Stämpelskatten höjs till 4.25 procent för juridiska personer

Från den 1 januari 2011 höjs stämpelskatten för juridiska personer från 3 till 4,25 procent.

Lägenhet med två lägenhetsnummer får alltjämt inte räknas som en

Två lägenheter som slagits samman till en men som är upplåtna med bostadsrätt enligt skilda avtal, kan inte utgöra en ursprungsbostad vid tillämpning av uppskovsreglerna i 47 kap IL.

Hyresförvärvslagen har upphört att gälla

Den 1 mars 2010, upphörde hyresförvärvslagen att gälla.

Sidor