Sökformulär

Konsumenttrygghet i samband med köp av nyproducerat i fokus

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-02-25

De branschöverskridande rundabordssamtalen om ökad konsumenttrygghet i samband med köp av nyproducerad bostad startade redan förra året. Intresset har sedan dess varit mycket stort, och det håller glädjande nog i sig. I skrivande stund finns över 60 personer från bland annat mäklarbranschen, konsumentorganisationerna, bankerna och byggbranschen på Mäklarsamfundets sändlista. Det är tydligt att många aktörer med intressen i det nyproducerade beståndet vill ta ansvar och arbeta proaktivt.

Ett 30-tal personer träffades på Mäklarsamfundet tidigare i veckan. Syftet var att försöka landa i en plan för hur vi gemensamt kan ta ansvar för att konsumenterna ska känna sig trygga genom hela processen när de köper nyproducerat. Som bekant kan det ibland gå flera år mellan att man som konsument intresserar sig för första gången till själva inflyttningsdatumet.

Det som diskuterades på mötet var främst vilken typ av information som skulle behöva finnas med i en konsumentinformation som vi alla kan stå bakom, och hur denna information bäst kommer fram till konsumenterna.

Efter många konstruktiva och givande samtal landade deltagarna i det tredje mötet i följande slutsatser:
- Vi behöver inte ta fram ny information till konsument, det finns väldigt mycket bra att läsa redan, Boverket och Konsumentverkets sajt omboende.se lyftes som ett särskilt bra exempel. Mycket, bra och oberoende information på ett och samma ställe, dessutom med hög trovärdighet eftersom avsändare är staten och en myndighet. Mäklarsamfundet ska kontakta Boverket för att se om det finns samarbetsmöjligheter som kan leda till att informationen kommer fram till fler konsumenter. Slutsatsen var att fundamenten i den information fler skulle behöva redan finns – men att vi i alla branscher skulle tjäna på att informera på ett likartat sätt.

När vi informerar är det centralt att vara tydlig med vad som är fastighetsmäklarens och byggbolagets respektive köparens eget ansvar. Det gäller egentligen oavsett om det är förmedling i det befintliga eller i det nyproducerade beståndet. Vi skulle exempelvis tjäna på att betona och upplysa ännu mer och tydligare om innebörden i ett bindande avtal.

- Olika kanaler och nya möjligheter för att få ut konsumentinformation diskuterades också. Gruppen tyckte att kortare informationsfilmer, podcasts eller en egen sajt med tre huvudsakliga rubriker; Vem gör vad? Vad händer i vilket skede? Och Q & A med svar på de vanligaste frågorna skulle kunna vara bra kanaler. Mäklarsamfundet undersöker möjligheterna närmare.

- Vidareutbildning och ökad kunskapsnivå hos såväl byggbolag som fastighetsmäklare är önskvärt. Mäklarsamfundet tittar på möjligheterna, i dagsläget finns en mycket populär kurs i just förmedling av nyproduktion i Mäklarsamfundets kurskatalog, och en uppföljande kurs är under utformning. En sorts ”mäklardiplomering” eller ”licens” för att förmedla nyproduktion diskuterades också, och välkomnades av gruppen. 

- Vi bör verka för att ta fram branschgemensamma avtal och dokument.

- För att stävja spekulation i det nybyggda beståndet (deltagarna var unisont emot spekulation, oavsett om det handlade om fastighetsmäklare som enligt lag är förbjudna att spekulera, eller om det handlade om privatpersoner där det inte föreligger något laghinder att spekulera) föreslogs bland annat att uppmuntra bostadsrättsföreningar att göra skrivningar i sina stadgar som förhindrar fenomenet, samt att byggbolagen fortsätter med proaktiva interna policys. Dock nämndes också att det gäller att komma ihåg att dagens spekulationer är ett konjunkturfenomen – om några år kan situationen på marknaden vara helt annorlunda.

- Vi fortsätter, om än lågintensivt, att arbeta för en översyn av Bostadsrättslagen.

Nästa möte planeras till mitten av april. Är du intresserad av att medverka på kommande möten? Vill du vara med på sändlistan och få löpande information? Varmt välkommen att höra av dig!

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet