Sökformulär

Konsumenter önskar ökad tydlighet

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-04-29

Ljuset återvänder i snabb takt och tempen på bostadsmarknaden ökar allt jämt. På vissa orter talas det om feberfrossa och överhettning. På många marknader är lockpriser ett glödhett ämne än en gång. Utbudet anses överlag fortfarande lågt konstaterade landets mäklare i senaste Mäklarinsikt. Fritidshusmarknaden som nu kommit igång på allvar påverkar dock utbudet och mäklarnas arbetsdagar tenderar att bli långa. Frågorna från köpare och säljare i denna kundgrupp är ofta många och har fokus på praktiska spörsmål och handhavande. Konsumenten efterfrågar checklistor av alla de slag.

På min telefon har frågor kring vem som svarar för riktigheten av uppgifterna i objektsbeskrivningarna varit mer frekventa än vanligt denna vår. Jag upplever att genom de exklusiva och omfattande marknadsföringsmaterial som alla spekulanter får idag skapas det lätt för stora förväntningar. Viktig information får många gånger stå tillbaka för vackra vyer och inredningsstilleben. Detta främjar ingen. Mäklarens tunga ansvar att informera om vikten av riktighet i lämnade uppgifter blir därför än mer viktig. En ökad medvetenhet och strävan efter balans vore önskvärd. Jag får frågor kring den här problematiken flera gånger om dagen och mitt svar låter då så här, ungefär:

”Det är säljaren som i första hand anses vara ansvarig för innehållet i objektbeskrivningen. Uppgifter som är felaktiga svarar i normala fall alltså säljaren för. Fastighetsmäklaren har ansvaret för att skriva rätt utifrån de inhämtade uppgifterna. Därför är det otroligt viktigt att läsa igenom det material som mäklaren sammanställt. Läs noga och godkänn innan den lämnas till spekulanterna. Fastighetsmäklaren kan dock inte helt okritiskt lämna över uppgifter från säljaren till köparen. Mäklaren kan bli ansvarig om han eller hon borde insett att uppgiften var orimlig.”

En annan frågeställning som kommer upp dagligen är frågan om lösa garderober, t.ex. ska en lös garderob klassas som byggnadstillbehör eller inte. Dessa frågor gäller ju naturligtvis inte bara garderober utan en hel rad med liknande föremål. Som ni vet. Det lämnas ju inga tydliga uppgifter om detta i jordabalken, endast kriterier som föremålet ska uppfylla. På Mäklarsamfundets hemsida finns det ett faktablad som behandlar lös och fast egendom, byggnadstillbehör och fastighetstillbehör. Hänvisa gärna till denna sida. Försök att skapa förståelse för den här problematiken. Låt säljarna fundera på om det är något som de vill ta med sig som skulle kunna bli föremål för diskussion utifrån dessa regler. Genom att arbeta proaktivt så minskar risken att hamna i en tolkningssituation betydligt och det främjar alla inblandade.


Titti Öhrn

Kundombudsman